Προτάσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το σχέδιο δράσης της επόμενης ημέρας

Για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ MAGICFOCUS-26
Φωτό: MAGICFOCUS / © ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
News Room30 Απριλίου, 2020 11:000

Για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Τις προτάσεις για το σχέδιο δράσης της επόμενης μέρας για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας κατέθεσε στην ΚΕΕΕ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Επιμελητήριο Πρέβεζας δια του προέδρου του Γιάννη Μπούρη.

Αναλυτικά η πρόταση:

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών του Covid-19 και την δημιουργία Εθνικού σχεδίου δράσης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά τα Επιμελητήρια η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε, πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα προκειμένου να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας και συγκεκριμένα:

  • Την παροχή των υπηρεσιών μας αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως και την χορήγηση στις επιχειρήσεις μέλη μας δωρεάν ηλεκτρονικών υπογραφών για την εξ’ αποστάσεως διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Προτείνουμε να μεριμνήσει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προκειμένου της εξασφάλισης χρηματοδότησης του κονδυλίου που απαιτείται για τη χορήγηση δωρεάν ψηφιακών υπογραφών στα ταμειακώς ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων
  • Την παροχή έγκαιρης και ουσιαστικής πληροφόρησης στα μέλη μας μέσω κεντρικής δομής που πρέπει να δημιουργηθεί επεξεργάζοντας καθημερινώς τα νέα δεδομένα με τη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων στο εκάστοτε Επιμελητήριο κάτι το οποίο έχει εξαγγελθεί και περιγράφεται στο Ν. 4497/2017.
  • Την υποστήριξη των μελών μας ώστε να επιβιώσουν στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί μέσω εξειδικευμένων τηλεκαταρτίσεων σε εξατομικευμένες ομάδες επαγγελματιών διασυνδέοντας την πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και την γνώση αυτής με το επιχειρείν.
  • Όσον αφορά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για την χώρα που θα την καταστήσουν λιγότερο ευάλωτη από τις διεθνείς αναταράξεις προτείνουμε τα ακόλουθα:

1.    Ενίσχυση της ρευστότητας για όσο διάστημα απαιτηθεί, μέσω επιδότησης επιτοκίου ενήμερων δανείων με την παράλληλη αναστολή δόσεων για όσες επιχειρήσεις παρουσιάζουν πτώση του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, μεγαλύτερο από 60%.

2.    Επέκταση του μέτρου της μείωσης ενοικίου για μεγαλύτερο διάστημα δεδομένου της οικονομικής δυσπραγίας των πρώτων μηνών.

3.    Παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και άμεση οικονομική ενίσχυση αυτών με απευθείας οικονομική ενίσχυση και απλοϊκών διαδικασιών για την κάλυψη βασικών αναγκών που θα προκύψουν κατά την  επανεκκίνηση τους.

4.    Απλοποίηση διαδικασιών για την άμεση εκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων. Προτείνουμε την προώθηση νομοσχεδίου για την κατάργηση της εγγυητικής επιστολής σε περιπτώσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και παρακράτηση αυτής από το ποσό της χρηματοδότησης της κάθε πρότασης, το οποίο θα αποδίδεται στον δικαιούχο όταν διαπιστωθεί η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης της επένδυσης του. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις και διευκολύνεται η αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Αυτό είναι κάτι που δεν θίγει πουθενά το ΠΓΕ καθώς η δημόσια δαπάνη κάθε δικαιούχου είναι κλειδωμένη. Για την ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών και για περιπτώσεις κονδυλίων που διατέθηκαν εσφαλμένα για χρηματοδότηση θα μπορεί μέσω των δημοσιονομικών διορθώσεων να ανακτηθούν τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή χρησιμοποιηθεί παράτυπα προκειμένου να ακυρωθεί ένα τμήμα ή το σύνολο της χρηματοδότησης των έργων αυτών.

5.    Θεσμοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών προκειμένου ενίσχυσης της βαριάς βιομηχανίας της χώρας του τουρισμού με στόχο την διασύνδεσή του με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της χώρας και ανάδειξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού ειδικά του γαστρονομικού τουρισμού, του αθλητικού τουρισμού καθώς και του θρησκευτικού τουρισμού με στόχο τον ποιοτικότερο τουρισμό και την κατ’ επέκταση συνεισφορά αυτού σε μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας.

6.    Ανασύνταξη του δεύτερου σημαντικού πυλώνα της οικονομίας της χώρας του πρωτογενή με ρεαλιστικές στρατηγικές και συνεκτικά σχέδια μέσω εφαρμογών πολιτικών ενισχύσεων και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα με στόχο την εξωστρέφεια του κλάδου αυτού. Έτσι, η χώρα θα αποκτήσει αρκετή θωράκιση για την αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων όπως αυτή που ζούμε σήμερα.

7.    Ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας μας με ταχείς διαδικασίες και την αναβάθμιση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας για αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας.

8.    Ενίσχυση πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα και επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

9.    Αναστολή προκαταβολής φόρου για φέτος, για το σύνολο των επιχειρήσεων δεδομένου της οικονομικής δυσπραγίας που παρατηρείται.

10. Επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Περιφερειών προκειμένου το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον Κορωνοϊό και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Δεδομένου ότι υπάρχει επάρκεια στους πόρους των ΠΕΠ σχεδόν στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας είναι αναγκαίο η δημιουργία δράσεων προκειμένου της υποστήριξης των επιχειρήσεων.

11. Θεσμοθέτηση προγράμματος επιδότησης της εργασίας μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σε ποσοστό 50%  μέσω του ΟΑΕΔ στο οποίο θα δύναται να υπαχθούν το σύνολο των επιχειρήσεων, χωρίς εξαιρέσεις.

12. Μετάθεση πληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων με σαφής αδυναμία πληρωμής κατά ένα τρίμηνο δεδομένου της συγχώνευσης πολλών υποχρεώσεων αυτών κατά το δίμηνο το οποίο αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστές.

13. Την θέσπιση κατόπιν σχεδιασμού ευέλικτου ωραρίου εργασίας, για τους πρώτους μήνες λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεδομένου της αναγκαιότητας προάσπισης τόσο της δημόσιας Υγείας όσο και των εργαζομένων. Προτείνουμε το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς να επεκτείνετε μέχρι της 20:00 η ώρα καθημερινά προκειμένου να μπορέσει να υποστηριχθεί η εστίαση δεδομένου ότι πλέον θα λειτουργεί με μειωμένο όγκο τραπεζοκαθισμάτων.

Σε συνέχεια των παραπάνω θα θέλαμε να σας τονίσουμε την αναγκαιότητα υποστήριξης του Τουριστικού προϊόντος στη χώρα που κάτω από την ομπρέλα του έχουν παράπλευρες οικονομικές ωφέλειες 150 επαγγέλματα και τη δημιουργία πολιτικών προκειμένου της αναγκαίας αναπροσαρμογής της κατεύθυνσης και πολιτικών οι οποίες ασκήθηκαν μέχρι τώρα.  Το τουριστικό προϊόν συμβάλλει συνολικά το 30% του ΑΕΠ της χώρας αλλά σε πολλές περιοχές όπως και στη δική μας που είναι εξ’ ολοκλήρου τουριστική συνεισφέρει στο τοπικό ΑΕΠ σε ποσοστό 80% και εξασφαλίζει πληθώρα θέσεων εργασίας.

Επιπλέον θεωρούμε επιβεβλημένη την ανασύνταξη του πρωτογενή τομέα της χώρας και την κατ’ επέκτασή του διασύνδεση με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε αναγκαίο τη ψήφιση τροπολογίας για την απορρόφηση αποκλειστικά εγχώριων αγροτικών προϊόντων από δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης προτείνουμε την δημιουργία σήματος και την έναρξη διαφημιστικής καμπάνιας (π.χ. τρώμε ελληνικά) για τη στήριξη των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων.

Θεωρούμε ότι πρέπει η χώρα να υιοθετήσει πολιτικές υποστήριξης του πρωτογενή τομέα με τη δημιουργία δομών τύπου agrologistic τα οποία μέσω των λιμανιών και των αεροδρομίων θα εξάγουν συντονισμένα τα προϊόντα των ευρύτερων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να πείσουμε τη παραγωγική βάση της χώρας προκειμένου της εγκατάλειψης των εξατομικευμένων πρακτικών εμπορίου από αυτούς και την υιοθέτηση συλλογικών μορφών επιχειρηματικότητας με τη σύμπραξη αυτών σε συνεργατικά σχήματα τύπου cluster.  Πρέπει επιτέλους η χώρας μας να ανασυγκροτήσει των παραγωγικό της ιστό και να εισπράττει την υπεραξία των προϊόντων που παράγει δεδομένου ότι άλλες χώρες και ειδικά η Ιταλία εισάγουν ακατέργαστα τα δικά μας προϊόντα π.χ. λάδι, φρούτα τα μεταποιούν και δημιουργούν υπεραξία για αυτούς.

Επιπλέον είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε απαιτηθεί και θεωρούμε αναγκαία τη χρησιμοποίηση της γνώσης των Επιμελητηρίων της χώρας και είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε επιτροπή, σύσκεψη και έρευνα απαιτηθεί καθώς πρέπει επιτέλους ο Επιμελητηριακός θεσμός να επιτελέσει ουσιαστικό ρόλο προκειμένου της αναγκαίας ανασυγκρότησης της χώρας.

Αξιότιμοι κύριοι, είναι ευκαιρία τώρα με τη νέα κρίση αυτή να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα της χώρα και δύναται η ευκαιρία με δημοκρατικές διαδικασίες να οδηγηθούμε σε ανασύνταξη των οικονομικών πολιτικών της χώρας μας καθώς και της Ευρώπης η οποία πλέον πρέπει να σταθεί και αυτή στο ύψος των περιστάσεων και να παίρνει περισσότερες αποφάσεις έγκαιρα και άμεσα προκειμένου να προασπίσουμε το Ευρωπαϊκό όραμα και τους πολίτες αυτής.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 30 Απριλίου 2020 11:00:29 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr, PrevezaNewsgr και Preveza.News


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group