Λίμνη Πουρναρίου: Γέφυρα ανάπτυξης όχι τροχοπέδη

Πρόταση από την Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης
ΛΙΜΝΗ-ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ-ΔΡΥΩΝA
News RoomNews Room4 Σεπτεμβρίου, 2020 16:010

Πρόταση από την Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης

Την «Αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Φράγματος Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη του τόπου ως έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό» ζητούν με Υπόμνημά τους-Αίτημα-Πρόταση προς την Περιφέρεια Ηπείρου, τους συναρδόμιους Δήμους Αρταίων, Ν. Σκουφά και Κ. Τζουμέρκων,  τη ΔΕΗ ΑΕ και το Επιμελητήριο Άρτας,  οι κάτοικοι των παραλίμνιων Κοινοτήτων.

Το υπόμνημα κοινοποιείται και στους βουλευτές της ΠΕ Άρτας.

Ειδικότερα, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου και της Παραλίμνιας ζώνης  καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να κινητοποιηθούν να συνεργαστούν και να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει έργα υποδομής για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην παραλίμνια περιοχή (σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, όπου αυτό είναι εφικτό, βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο), κίνητρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της περιοχής σε έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό.

Επισημαίνεται ότι το 2014 η ΔΕΗ ΑΕ χρηματοδότησε μελέτη – τεχνική έκθεση για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας «Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και  Ανάδειξης Περιοχής των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος Πουρνάρι I έως εκβολές ποτ. Αράχθου), η οποία  περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη λίμνη και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής και η οποία όπως φαίνεται ουδέποτε ελήφθη υπόψη. Μήπως έφτασε η ώρα…!!!

Το υπόμνημα – πρόταση έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Το πάγιο αίτημα των κατοίκων της παραλίμνιας περιοχής, εδώ και μια 40ετία, είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Φράγματος Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, με σκοπό την ανάπτυξη αγροτικών, επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Συνήθως, το υδάτινο στοιχείο αποτελεί «πηγή ζωής»- πλεονέκτημα για μια περιοχή. Στην περίπτωση της λίμνης Πουρναρίου το Φράγμα έχει προκαλέσει «έμφραγμα», καθώς έχει απομακρύνει- απομονώσει τους παραλίμνιους οικισμούς, οι οποίοι είτε έχουν εγκαταλειφθεί είτε εγκαταλείπονται κι έχει δυσκολέψει την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών προς το σημαντικότερο κέντρο της περιοχής, που είναι η πόλη της Άρτας, αλλά και προς τα  Κεντρικά Τζουμέρκα και τα Ραδοβύζια.

Με δεδομένο το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της λίμνης και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, που επικρατούν στην περιοχή, ο τόπος θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό με υπερτοπικό χαρακτήρα και να συμβάλλει τα μέγιστα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει έργα υποδομής, δραστηριότητες στη λίμνη και γύρω από αυτή και βελτίωση της πρόσβασης.

Η ΔΕΗ ΑΕ ανέλαβε και εκπόνησε για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας  και στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ Αράχθου «Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και  Ανάδειξης Περιοχής των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος Πουρνάρι I έως εκβολές ποτ. Αράχθου) και η οποία απεστάλη στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας με Αρ. Πρωτ.3505/28-11-14. Η τεχνική έκθεση μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη λίμνη και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής και θα μπορούσε να αποτελέσει οδηγό.

Σας καλούμε λοιπόν,  να τη λάβετε υπόψη, να την επαναξιολογήσετε και να συνεργαστείτε (Περιφέρεια, γειτνιάζοντες Δήμοι, ΔΕΗ ΑΕ, θεσμικοί φορείς) για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένο σχεδίου ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης της τεχνητής λίμνης και της παραλίμνιας ζώνης, καθώς και  να αναζητήσετε και να εξασφαλίσετε τους απαιτούμενους πόρους από ευρωπαϊκά & εθνικά κονδύλια. Επιτέλους, η λίμνη θα πρέπει να αποτελέσει γέφυρα ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη.

Προτεραιότητα αποτελούν τα έργα υποδομής για την αναβάθμιση της προσπελασιμότητας κι εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην παραλίμνια περιοχή, ήτοι  σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, όπου αυτό είναι εφικτό, βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο.

Επίσης, πρέπει να προγραμματιστούν δράσεις για την ανάπτυξη  εναλλακτικού  τουρισμού  και  υποδομές  τέτοιου τύπου, που να έχουν ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας όπως:

1.     Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού, πολιτισμικού και δομημένου περιβάλλοντος με στόχο την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της περιοχής.

2.     Σχεδιασμός οικολογικών αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων πρόσβασης στο υδάτινο μέτωπο με στόχο την αναψυχή και την οικολογική συνειδητοποίηση σε επιλεγμένα σημεία- Ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με αρκετές δραστηριότητες στο ποτάμι, τη λίμνη και γύρω από αυτή. (Οργάνωση δραστηριοτήτων ορεινού τουρισμού και τουρισμού περιπέτειας – κανό καγιάκ, ράφτινγκ στον Άραχθο, πεζοπορία σε μονοπάτια, ποδηλασία, κ.ά).

3.     Δημιουργία νέων αθλητικών και πολιτιστικών θεσμών  με επίκεντρο τη λίμνη και την παραλίμνια περιοχή. – Δημιουργία Πολυθεματικών Πάρκων, χώρων άθλησης, πολιτιστικών εγκαταστάσεων για συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας, κ.ά.

4.      Κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουρισμό- Υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής με χρήση δομικών υλικών της περιοχής.

5.     Κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής δραστηριότητας  και συσχέτισή της με άλλους τομείς του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα: α) Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης. (π.χ. καλλιέργεια αρωματικών φυτών, καστανιάς, ελιάς κ.ά.) β) Αναβάθμιση της κτηνοτροφίας με στροφή προς την ποιότητα και τυποποίηση των προϊόντων με στόχο τις εξαγωγές. (Εκτροφή αυτοχθόνων φυλών ζώων για παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, διαχείριση βοσκοτόπων, Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, εκπαίδευση και επιμόρφωση κτηνοτρόφων, αγροτών) γ) Πιστοποίηση μελισσοκομικής παραγωγής- Δημιουργία τυποποιητηρίων δ) Ανάπτυξη δασοπονίας (π.χ. Παραγωγή pellets από πουρνάρι) ε) πολυλειτουργικά αγροκτήματα (επιχειρήσεις που συνδυάζουν την αγροτική- κτηνοτροφική παραγωγή με την επισκεψιμότητα).

6.     Ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια αρωματικών φυτών, κάστανου, μελιού) – Κατάρτιση στοχευμένων προγραμμάτων και προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ για την υλοποίησή τους, στήριξη των υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων  τοπικών προϊόντων.

7.     Δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων για επεξεργασία τοπικών πρώτων υλών (πέτρα, ξύλο).

8.     Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού και σύνδεσή του με το τουριστικό προϊόν.

Με την βεβαιότητα ότι το Αίτημά μας θα τύχει της δέουσας προσοχής,  είμαστε στη διάθεσή σας για όποιες και όσες διευκρινήσεις χρειαστείτε και αναμένοντας τις ενέργειές σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

 

Δ.Τ.
Φωτό από Δελτίο Τύπου

 

Τελευταία ενημέρωση 4 Σεπτεμβρίου 2020 16:01:48 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr και PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group