Αιολική ενέργεια στην Ελλάδα, την Ευρώπη και Παγκόσμια

Η αιολική ενέργεια είναι ανταγωνιστική, ταχέως αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως
ΑΙΟΛΙΚΟ-ΠΑΡΚΟ-ΘΑΛΑΣΣΑ-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Φωτό: PIXABAY
News Room26 Απριλίου, 2021 11:250

Η αιολική ενέργεια είναι ανταγωνιστική, ταχέως αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως

Αντιδρώντες σε αιολικά πάρκα υποστηρίζουνε ότι οι εγκαταστάσεις έργων αιολικής ενέργειας (αιολικά πάρκα) δεν προχωρούν, δεν είναι βιώσιμα, παράγουν ασταθή ηλεκτρισμό, έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και ότι στο εξωτερικό μία-μία οι χώρες εγκαταλείπουν αυτές τις εγκαταστάσεις και ότι γενικότερα δεν έχουν μέλλον.

Ποια είναι η πραγματικότητα που επιμελώς αποκρύπτουν ;

To άρθρο αυτό παρουσιάζει περιληπτικά τη πραγματικότητα της εξέλιξης των αιολικών πάρκων μέχρι σήμερα και τη μελλοντική τους εξέλιξη στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκόσμια.

Α. Ελλάδα

Από τα 107 MW του 1999 η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα έφτασε τα 4.114 MW.

H εγκατεστημένη ισχύς ανά Περιφέρεια. Πρωταθλήτρια στις εγκαταστάσεις αιολικών είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 1678 ΜW, η Περιφέρεια  Ηπείρου έχει μόλις 92 ΜW.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ΑΠΕ το 2020 καθώς και η παραγόμενη ενέργεια τους, από το ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΠΕ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 του ΔΑΠΕΕΠ.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ειδικότερα η εγκατεστημένη ισχύς και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά μήνα και συνολικά  από αιολικά πάρκα στη χώρα για το 2020, από το ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΠΕ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 του ΔΑΠΕΕΠ.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται στο ενεργειακό μείγμα της χώρας για το 2019 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ.

Το 2019 τα αιολικά πάρκα κάλυψαν το 15,2% της ηλεκτρικής κατανάλωσης της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΔΑΠΕΕΠ η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.601 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 932 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Ως εθνικός στόχος συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας τίθεται η επίτευξη μεριδίου συμμετοχής των ΑΠΕ τουλάχιστον στο 35% για το 2030 σύμφωνα με το ψηφισμένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΦΕΚ Β/4893/2019).

Είναι προφανές ότι ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη του κεντρικού στόχου για τις ΑΠΕ είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος υποτομέας να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα πολιτικής και να έχει και την υψηλότερη απαίτηση για την έγκαιρη και αποδοτική εφαρμογή των σχεδιαζόμενων μέτρων.

Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου προϋποθέτει την πολύ μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή, η οποία για τις περισσότερες τεχνολογίες προβλέπεται να οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό της σημερινής εγκατεστημένης ισχύος τους.

Είναι αντιληπτό ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ φιλόδοξο, αλλά παράλληλα και ρεαλιστικό στόχο αναλογικά με το τεχνικο-οικονομικό δυναμικό που υπάρχει και το ήδη εκδηλωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, η επίτευξή του έχει ως αναγκαία συνθήκη τη βέλτιστη ανταπόκριση και λειτουργία τόσο των εμπλεκομένων δημοσίων φορέων, του ρυθμιστή και των διαχειριστών όσο και της ίδιας της αγοράς των ΑΠΕ και για αυτό το λόγο αυτό αποτελεί βασική πρόκληση η ικανοποίηση της συνθήκης αυτής με το βέλτιστο τρόπο κατά την επόμενη περίοδο.

Σχετικά με την εξέλιξη των ποσοστών συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση παρουσιάζεται η πρόβλεψη για την εξέλιξη αυτών των μεριδίων, σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία, στον παρακάτω πίνακα.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η εκτιμώμενη εξέλιξη στην εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ (1GW=1000MW, 1TWh=1.000GWh=1.000.000MWh).

Oπότε είναι εμφανές ότι οι εγκαταστάσεις των Αιολικών πάρκων θα πρέπει να φθάσουν στα 7.000 MW απο τις 4.200 που είναι περίπου σήμερα (2021).

Άρα οι ΑΠΕ αλλά και ιδιαίτερα τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα έχουν ευοίωνο μέλλον και  ισχυρές προοπτικές να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους.

 

Β. Ευρώπη

Τα στοιχεία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας  (WindEurope) και αποτυπώνονται στην έκδοση με θέμα «Wind energy in Europe – 2020 Statistics and the outlook for 2021-2025», που δημοσιεύθηκε τον 2/2021.

Στην Ευρώπη εγκαταστάθηκε νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 14,7 GW (14.700MW) το 2020. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταστάθηκαν τα 10,5GW (10.500MW) και κάλυψαν το 16% της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ 27 και Ηνωμένο Βασίλειο).

Στην Ευρώπη σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι  220 GW (220.000MW)

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η νέα εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν νέα 517MW, με πρώτες χώρες: Oλλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Ισπανία, Γαλλία και Τουρκία.

Αναμένεται στην Ευρώπη να εγκατασταθούν νέα αιολικά πάρκα ισχύος 105GW (105.000MW) τη περίοδο 2021-2025 σύμφωνα με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις-στόχους των Εθνικών Κυβερνήσεων, εκ των οποίων το 70% θα είναι στη ξηρά.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις της ετήσιας νέας αιολικής εγκατεστημένης ισχύος για τη περίοδο 2021-2025.

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η εικόνα των εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη για το 2020.

Οι πέντε χώρες με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη αιολική ισχύ είναι :

1. Γερμανία – 62.627 MW

κάλυψε το 27% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ισπανία – 27.264 MW

κάλυψε το 22% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Γαλλία – 17.949 MW

κάλυψε το 9% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ιταλία – 10.852 MW

κάλυψε το 7% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Σουηδία – 9.992ΜW

κάλυψε το 20% της ετήσια συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτικά  για την Ελλάδα και την Κύπρο έχουμε:

Η Ελλάδα είχε το 2020 εγκατεστημένη αιολική ισχύ ίση με 4.113MW

κάλυψε το 15% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

και η Κύπρος 158MW

κάλυψε το 6% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το ποσοστό κάλυψης της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αλλά και σε κάθε κράτος.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η αιολική ενέργεια κάλυψε το 16% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις πέντε πιο υψηλές θέσεις βρίσκονται οι :

1. Δανία με 48%

2. Ιρλανδία με 38%

3. Γερμανία με 27%

4. Ηνωμένο Βασίλειο με 27%

5. Πορτογαλία με 25%

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 15%

 

Γ. Παγκόσμια

Σύμφωνα με το World Wind Energy Association και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν  στις 24 Μαρτίου 2021 η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύς στην υφήλιο είναι 744.000 MW καλύπτοντας το 7% της ετήσιας συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Oι νέες εγκαταστάσεις ήταν 93.000 MW, θεαματικά αυξημένες από το 2019 και την 3ετία 2016-8.

Πρωταθλήτριες χώρες στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ αιολικών πάρκων είναι :

1. Κίνα – 290.000MW

2. ΗΠΑ – 122.328 MW

3. Γερμανία – 62.784 ΜW

4. Ινδία – 38.625 MW

5. Ισπανία – 27.446 MW

Όσο αναφορά τις νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων το 2020 τις πέντε πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν:

1. Kίνα – 52.000 MW

2. ΗΠΑ – 16.895 MW

3. Βραζιλία – 2.558 MW

4. Ισπανία – 1.638 ΜW

5. Γερμανία  – 1.427 MW

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εγκατεστημένη  αιολική ισχύ και η νέα εγκατεστημένη ισχύ παγκόσμια.

Στα παρακάτω σχήματα αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις της IRENA (International Renewable Energy Association) για την εγκατεστημένη ανά έτος ισχύς με ορίζοντα το 2050.

Εκτιμάται αύξηση της ισχύος σε αιολικά πάρκα (στη ξηρά)  το 2030 κατά παραπάνω από 3 φορές σε σχέση με το 2018 και 10 φορές το 2050.

Εκτιμάται ότι η Ασία θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια αιολική ισχύ (στη ξηρά) ως το 2050 ακολουθούμενη από Β. Αμερική και Ευρώπη.

Συμπερασματικά, μετά την παράθεση όλων αυτών των στατιστικών στοιχείων από αξιόπιστες πηγές εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι η αιολική ενέργεια είναι ανταγωνιστική, ταχέως αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Αν ήταν αλήθεια όλα αυτά που αναφέρουν οι αντιδρώντες στην Ελλάδα, περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υγεία των ανθρώπων κτλ, θα μπορούσε να υπάρξει όλη αυτή η ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε προηγμένες χώρες και γενικότερα σε όλη την υφήλιο ;

Όλοι αυτοί δεν γνωρίζουν και γνωρίζουν οι Επιτροπές Αγώνα ; Γιατί όλα αυτά τα αποκρύπτουν;

 

Κων/νος Χ. Γκαράκης
Ενεργειακός Μηχανικός, MSc, MA, MBA
Eπισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Μηχ/γων Μηχανικών Παν. Δυτ. Αττικής

 

 

Τελευταία ενημέρωση 26 Απριλίου 2021 11:25:19 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr, PrevezaNewsgr και Preveza.News


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group