Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή Π. Ηπείρου

Η ημερήσια διάταξη

News RoomNews RoomNews Room27 Ιανουαρίου 20210
Η ημερήσια διάταξη

Αύριο Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2020 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-10-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.

3.      Έγκριση του από 21-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.      Έγκριση του από 22-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΄Γ. Χατζηκώστα΄  για  την μετεγκατάσταση  και λειτουργία 2 σχολικών μονάδων (1ο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων και ΣΑΠ) στο Ο.Τ.222γ στα Γιάννενα», προϋπολογισμού 339.100,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.      Έγκριση του από 25-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πρανών και προστασία της επαρχιακής οδού από τυχόν κατολισθήσεις στην περιοχή της Καστανιάς» προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6.      Έγκριση του από 19-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.

7.      Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ.

8.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000,00 € με ΦΠΑ.

9.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελάτης», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ.

10.       Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 87.400,00 € με ΦΠΑ.

11.       Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-04-2021.

12.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Δροσοπηγής».

13.       Έγκριση τροποποίησης της από 23-12-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών που αφορούσε την προτεινόμενη Πράξη με τίτλο «Κατασκευή Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων».

14.       Έγκριση τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της από 02-06-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ανάδειξη της ευεργετικής δράσης του μελιού της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου (Γράμμος, περιοχές Ζαγορίου, Μετσόβου, Περιστερίου και Τζουμέρκων) καθώς και της ευεργετικής δράσης του ενεργειακού τζέλ “Bear Strength” στην υγεία του ανθρώπου με κλινική μελέτη».

15.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».

16.       Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2021.

17.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ασφαλών και συγχρόνων ισόπεδων οδικών κόμβων: α) στη συμβολή της Εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με τη δημοτική οδό Ελεούσας- Ζωοδόχου (Λεωφ. Πασσαρώνος) και β) στη συμβολή της εθνικής οδού Κοζάνης-Ιωαννίνων με την υφιστάμενη δημοτική οδό Ζωσιμάδων», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

18.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021.

19.       Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE – ITALY 2014-2020»

20.       Έγκριση του από 19-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.

21.       Έγκριση του από 21-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο – Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ.

22.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό – άρση προσχώσεων τάφρων – ρεμάτων στους Δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά».

23.       Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/04-01-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

24.       Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1/53/11-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης για τακτοποίηση οφειλών της Π.Ε. Άρτας έτους 2020.

25.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

26.       Έγκριση  τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α Συστήματος: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α Συστήματος: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, Δ) της αριθ. οικ. 4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και Ε) του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

27.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

28.       Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.

29.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για «Έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων της εγκατάστασης γεωθερμίας του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας».

30.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή  διοδίων, πάρκινγκ, κ.λ.π., για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως 20-12-2021.

31.       Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.

32.       Έγκριση του Πρακτικού Ι/18-01-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2021», συνολικού προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.

33.       Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του δημόσιου δάσους Τεριαχίου (προμήθεια υλικών)».

 

 

 


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αναζητήστε με βάση λέξεις-κλειδιά:

Βαθμολογήστε το άρθρο:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group