Ομόφωνα από το Συμβούλιο της Κοινότητας Πρέβεζας, η υπογειοποίηση κάδων, πράσινος φωτισμός και έργα στην Κυανή Ακτή

Τα τρία θέματα που τέθηκαν
Ομόφωνα από το Συμβούλιο της Κοινότητας Πρέβεζας, η υπογειοποίηση κάδων, πράσινος φωτισμός και έργα στην Κυανή Ακτή_5e04f0f03c371.jpeg
News Room13 Οκτωβρίου, 2019 14:520
Τα τρία θέματα που τέθηκαν

Ομόφωνα πέρασαν από το Συμβούλιο της Κοινότητας Πρέβεζας, στην συνεδρίαστη στις 7 Οκτωβρίου, τρεία σημαντικά θέματα που αφορούν σε έργα προς υλοποίηση.

Πρόκειται για την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων με εισηγητή τον Δημήτρη Γκόλια,  τον πράσινο φωτισμό με εισηγητές τον Δημήτρη Γκόλια και τον Θανάση Δούβλη και προτάσεις για την Κυανή Ακτή με εισηγητή τον Δημήτρη Γκόλια.

 

Αναλυτικά οι εισηγήσεις όπως κατατέθηκαν:

 

Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων: ένα εφικτό εγχείρημα στο Δήμο Πρέβεζας

Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μου σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, παρατήρησα ότι ολοένα και περισσότερες υιοθετούν ως τρόπο τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων την υπογειοποίηση, καταργώντας ουσιαστικά τους κλασσικούς υπέργειους κάδους σε μεγάλα τμήματά τους.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας, εύκολα μπορεί ο καθένας μας να τα αντιληφθεί, όμως, θα αναφέρω και σ’ αυτές τις γραμμές κάποια από αυτά:

1. Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής στην οποία υπογειοποιούνται οι κάδοι.  Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι ένας καλαίσθητος και συμπαγών διαστάσεων πύργος τροφοδοσίας.

2. Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας, αφού η πλειονότητα των υπογειοποιημένων κάδων που τοποθετούνται στη χώρα μας είναι των τριών κυβικών μέτρων – συμβατοί με τα ήδη υπάρχοντα απορριμματοφόρα – ενώ οι υφιστάμενοι κάδοι είναι του ενός κυβικού μέτρου.

3. Ριζική αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων σε κοινή θέα.

4. Μηδενισμός του προβλήματος των δυσοσμιών, χάρη στη στεγανότητα του συστήματος.

5. Επίτευξη καλύτερου διαχωρισμού των διαφόρων τύπων απορριμμάτων (σύμμεικτα, γυαλί, πλαστικό, οργανικά κ.τ.λ.).

6. Προστασία της δημόσιας υγείας, όχι μόνο από τη μη έκθεση των απορριμμάτων, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πολίτης δεν έρχεται σε επαφή κατά την εναπόθεση των απορριμμάτων με κανένα σημείο του κάδου, αφού τη σακούλα τη ρίχνει στη χοάνη τροφοδοσίας.

7. Μη καταστροφή των κάδων, αφού δε βρίσκονται πια σε κοινή θέα.

8. Αποφυγή των διαφωνιών μεταξύ των πολιτών, όσο αφορά στη χωροθέτηση των μετακινούμενων κάδων.

9. Επίτευξη σημαντικού οικονομικού οφέλους για το Δήμο μέσω: α) της, από 35% τουλάχιστον, μείωσης του χρόνου αποκομιδής σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζεται για τους σημερινούς κάδους με τον ίδιο όγκο απορριμμάτων. β) της μείωσης της δαπάνης αγοράς νέων υπέργειων κάδων, οι οποίοι φθείρονται πολύ γρήγορα.

Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε το πόσο σημαντικό θα ήταν για την πόλη μας να υλοποιηθούν σταδιακά τέτοια έργα – ειδικότερα στα κατεξοχήν τουριστικά σημεία – στο Δήμο Πρέβεζας αλλά και στης κεντρικές οδούς του αστικού ιστού της πόλης, με μελλοντική επέκταση στο σύνολο του Δήμου Πρέβεζας.

 Να σημειώσω εδώ, ότι τέτοια έργα δεν έχουν υλοποιηθεί μόνο σε μικρές και μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, αλλά και σε δεκάδες ελληνικές πόλεις, ενώ συνεχώς προστίθενται και νέες που υιοθετούν τον συγκεκριμένο τρόπο συγκέντρωσης απορριμμάτων.

Για να μιλήσω βέβαια με αντικειμενικότητα, θα αναφέρω και δύο μειονεκτήματα τα οποία έχει το εν λόγω έργο.

Το πρώτο, αφορά στο οικονομικό κόστος, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια με στοιχεία που συνέλεξα, αλλά και από συζητήσεις με υπηρεσιακά στελέχη, που αποδεικνύουν τελικά πως το συγκεκριμένο μειονέκτημα δεν υφίσταται στην πραγματικότητα.

Το δεύτερο, αφορά στη μεταφορά των απορριμμάτων από το σπίτι μας στον υπογειοποιημένο κάδο, σε μεγαλύτερη απόσταση από τη σημερινή. Αντί δηλαδή να μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας μερικά μέτρα μακριά από το σπίτι μας ή την επιχείρησή μας, θα αναγκαζόμαστε να τα μεταφέρουμε μερικές δεκάδες μέτρα για να τα τοποθετούμε στις συστοιχίες υπογειοποιημένων πλέον κάδων.

Αυτό βέβαια συμβαίνει στην πλειονότητα των πόλεων του σύγχρονου κόσμου και φυσικά δεν πρέπει να υπερκεράσει τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που προανέφερα.

Όσο αφορά στο οικονομικό κόστος του εν λόγω έργου, αλλά και στο λειτουργικό κόστος της αποκομιδής, θα αναφέρω ένα παράδειγμα:  περίπου 160 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων που για την καθημερινή αποκομιδή τους απαιτείται ένα απορριμματοφόρο, ενώ συλλέγονται 60-70 περίπου κυβικά μέτρα απορρίμματα και συμπιεσμένα 13- 14 κυβικά μέτρα. Το κόστος αποκομιδής κυμαίνεται από 120.000 € έως 145.000 € το χρόνο, ενώ η διάρκεια της αποκομιδής είναι λιγότερο από μια βάρδια των 6,5 ωρών.

Εάν υπογειοποιηθούν οι κάδοι για το σύνολοτων 160 κάδων, απαιτούνται 50 υπογειοποιημένοι για να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής. Η προμήθεια των 50 υπογειοποιημένων κάδων, μαζί με μια μικρή τροποποίηση που θα απαιτηθεί για το απορριμματοφόρο (γερανός) και το πλυστικό όχημα των κάδων θα χρειαστούν, με τα σημερινά δεδομένα, ένα χρηματικό πόσο της τάξης των 500.000 €.

Όπως είπα και παραπάνω, ο μειωμένος χρόνος αποκομιδής, κατά 35% τουλάχιστον, μαζί με μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου του έργου της αποκομιδής από πλευράς του Δήμου, που είναι εφικτή, και μαζί με τα μειωμένα κόστη αγοράς νέων κάδων, μπορεί να μειώσει το κόστος αποκομιδής στην εν λόγω περιοχή έως και 45% – πρακτικά κατά 60.000 € το χρόνο και πλέον – αποσβένοντας την επένδυση των 500.000 € σε περίπου 8 χρόνια. Είναι αυτονόητο πως, με την εξοικονόμηση των πόρων αυτών, ο Δήμος Πρέβεζας θα μπορέσει προοπτικά να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και να εκσυγχρονίσει το πεπαλαιωμένο μηχανοκίνητο στόλο. Με άλλα λόγια, τα έργα της υπογειοποίησης κάδων στο Δήμο Πρεβεζας θα μειώσουν σταδιακά το κόστος αποκομιδής και κατ’ επέκταση το κόστος της εργολαβίας.

Συνοψίζοντας, νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα από όσα εκθέσαμε, πως ο Δήμος μπορεί να υλοποιήσει σημαντικά έργα και δράσεις βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και παράλληλα της αισθητικής αναβάθμισης της πόλης μας, χρησιμοποιώντας λογικές και μελετώντας τα θέματα με τέτοιο τρόπο, που δεν τα κάνουν απαγορευτικά από οικονομικής άποψης, αλλά αντιθέτως, απόλυτα ρεαλιστικά και πραγματοποιήσιμα, με αποτέλεσμα να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με περεταίρω έξοδα (φόρους …..).

Παρακαλώ να εξεταστεί από το σώμα του Συμβουλίου της Κοινότητας Πρέβεζας και να μεταβιβαστεί με απόφασή μας, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

Εισηγητής Γκόλιας Α. Δημήτριος Σύμβουλος Κοινότητας Πρέβεζας

 

«Πράσινος» Φωτισμός της πόλης μας

Ο φωτισμός της πόλης συνδέεται άμεσα με τη ποιότητα ζωής τη νύχτα στην πόλη. Ο κύριος στόχος του φωτισμού της πόλης είναι να εξασφαλίσει την οπτική άνεση για εύκολο προσανατολισμό, κίνηση και παραμονή στο δημόσιο χώρο καθώς και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Επιπλέον ένας άλλος στόχος είναι η αναζωογόνηση της εικόνας της τη νύχτα με τον κατάλληλο φωτισμό δημόσιων κτηρίων καθώς και άλλων αξιόλογων κτηρίων και σημείων αναφοράς της πόλης.

Πέραν αυτών όμως ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζουν οι περιοχές :

Ψαθάκι Πρέβεζας, όπου έχει να γίνει παρέμβαση από τη δημιουργία του οικισμού, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα ελλιπής ο φωτισμός  και οι εργατικές κατοικίες Μαργαρώνας.

Ο Παντοκράτορας, και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη.

Η Κυανή Ακτή στο σύνολό της και ιδιαίτερα στο παράκτιο παρκινγκ.

Το Λιμάνι της Πρέβεζας από τα Λούνα Παρκ έως και την ανατολική προβλήτα, το οποίο χρησιμοποιείται από τις νταλίκες ως χώρος στάθμευσης και κατ’ ανάγκη χρησιμοποιείται ως παρκινγκ για τα Ι.Χ. τους θερινούς μήνες.

Η περιοχή του νεκροταφείου επί της οδού Ξάνθου, από την γωνία του νεκροταφείου σε προέκταση μέχρι το τελευταίο σπίτι.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις

· Μελέτη φωτισμού της πόλης: Φως και ασφάλεια στην πόλη

· Πολιτιστική κληρονομιά, αρχαιολογικοί χώροι και πράσινος φωτισμός

· Φωτορρύπανση, επιπτώσεις, τρόποι μέτρησης και τεχνικές αντιμετώπισης

· Φωτοτοπία (lightscapes) και νυκτοτοπία (nightscapes) στην πόλη

· Αυτοτροφοδοτούμενο ενεργειακά σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτοτροφοδοτούμενα ενεργειακά παγκάκια (φοτοβολταικα Smart Solar Bench set), για την φόρτιση των αναπηρικών αμαξιδίων και όχι μόνο.

Ηλιακή ενέργεια
100% αυτονομία ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών
Wifi hotspot
Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ενσύρματη φόρτιση
Ενσύρματη φόρτιση φορητών συσκευών μέσω USB

Ασύρματη φόρτιση
Ασύρματη (QI) φόρτιση φορητών συσκευών
Νυχτερινός φωτισμός
Νυκτερινός φωτισμός με χρήση φωτιστικών LED

Παροχή AC τροφοδοσίας
Παροχή τροφοδοσίας 230V για ηλεκτρικές συσκευές

Παρακαλώ να εξεταστεί από το σώμα του Συμβουλίου της Κοινότητας Πρέβεζας και να μεταβιβαστεί με απόφασή μας, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

Εισηγητές: Γκόλιας Α. Δημήτριος Σύμβουλος Κοινότητας Πρέβεζας, Αθανασιος Κ. Δούβλης Σύμβουλος Κοινότητας Πρέβεζας

 

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

O Δήμος πρέπει να βάλει οριστικά τέρμα στη διαχρονική περιβαλλοντική υποβάθμιση της Κυανής Ακτής.

Πρέπει ο Δήμος να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή, που θα περιλαμβάνει από έργα και δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος (αποκατάσταση ρεμάτων, σταθεροποίηση του εδάφους, ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, αποδυτήρια, δημόσιες τουαλέτες, ντουζιέρες, χώροι σκίασης, θαλάσσιες εξέδρες, διαμόρφωση βοτανικού κήπου, φωτισμός υπάρχοντος  παρκινγκ, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου, τραπέζια πινκ πονκ ….) μέχρι τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί  στο σχέδιο για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ είτε έχουν προβλήματα κίνησης είτε όρασης.

Η ιδιαιτερότητα του σχεδίου θα είναι η χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Πρέπει να συσταθεί επιτροπή επιτήρησης του έργου απ μέλη της κοινότητας.

Οι στόχοι

Κεντρικές επιδιώξεις είναι τόσο η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας όσο βεβαίως η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι βασικοί στόχοι της μελέτης είναι οι ακόλουθοι:

1.Εξυγίανση της περιοχής, αύξηση παραγωγικών και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
2. Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής.
3. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
4. Ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή.
5. Δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής από την Πρέβεζα μέσο Κυανής ακτής ως τον Παντοκράτορα, σε συνδυασμό με ήπια αναψυχή.
6. Εφαρμογή συστήματος φυτοαποκατάστασης σε εδαφικά οικοσυστήματα της περιοχής για τη λειτουργία τους ως χώρων αναψυχής.

Προτείνω επίσης παρεμβάσεις όπως, αδειοδότηση (3) καντινών ιδιοκτησίας του Δήμου προς ενοικίαση με συγκεκριμένους όρους και προϋπόθεσες.

Παρακαλώ να εξεταστεί από το σώμα του Συμβουλίου της Κοινότητας Πρέβεζας και να μεταβιβαστεί με απόφασή μας, στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

Εισηγητής: Γκόλιας Α. Δημήτριος Σύμβουλος Κοινότητας Πρέβεζας

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 16 Ιανουαρίου 2020 09:34:50 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας