Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας – Απολογισμός απερχόμενου προέδρου

Αναλυτική περιγραφή του Θεόδωρου Κατσαούνου
News Room21 Νοεμβρίου, 2019 16:250
Αναλυτική περιγραφή του Θεόδωρου Κατσαούνου

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας απολογισμό, για το διάστημα της θητείας του, από 12.04.2019 έως 04.11.2019.

Σε επιστολή του αναφέρει αναλυτικά:

 

Με την υπ ́αριθμό 168/2019 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας ορίστηκε το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου .

Κατόπιν εισήγησης του ∆ημάρχου Κου Χρήστου Μπαΐλη προτάθηκα και έγινε δεκτό από το σώμα στην τιμητική θέση του Προέδρου του ∆.Λ.Τ . Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον Κο Μπαΐλη για την τιμή που μου έκανε να με ορίσει ως πρόεδρο και να τονίσω ότι στο διάστημα της θητείας μου , έπραξα κατά συνείδηση εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον και ουδέποτε έγινε κάποια παρέμβαση στο έργο μου ούτε κάποια υπόδειξη , παρά υπήρχε τακτική ενημέρωση για τα σοβαρά θέματα που αφορούν το ∆.Λ.Τ.

Επίσης να τονίσω ότι υπήρξε άψογη συνεργασία με την αντιπρόεδρο Κα Αγγέλη , την Λιμενάρχη Κα Μαργέλη και όλα τα τακτικά μέλη του ∆.Σ . Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω και τους προηγούμενους προέδρους τόσο την Κα Καζάκου που ανέλαβε το πολύ δύσκολο έργο της σύστασης του νομικού προσώπου και την απογραφή της περιουσίας του (σε κινητά πράγματα και ακίνητα) και τον Κο Συγκούνα για την ολοκλήρωση σημαντικών έργων που αφορούν τον τουριστικό λιμένα αλλά και έργα στην χερσαία ζώνη.

Τέλος τα περισσότερα εύσημα αξίζουν στις δύο μόνιμες υπαλλήλους οι οποίες είναι αποσπασμένες στο ∆ΛΤ και την Προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήμου που χωρίς την παρουσία τους θα είναι αδύνατη η λειτουργία του ταμείου .

 

Ξεκινώντας τον απολογισμό θα αναφερθώ στις εργασίες που έγιναν στην χερσαία ζώνη :

• Καθαρισμός και χρωματισμός των παρτεριών στο parking πλατείας Ανδρούτσου

• Αποκατάσταση ζημιών και αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στην περιοχή του χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ανδρούτσου και στο μνημείο του Ναύτη

• Καθαρισμός χώρου δίπλα από το στρατόπεδο Σολωμού και τοποθέτηση προβολέων σε αυτό

• Τοποθέτηση 8 νέων pillars στην περιοχή από την Γοργόνα ως το τουριστικό περίπτερο . Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανάπτυξη της περιοχής , ο ελλιμενισμός σκαφών στο σημείο αυτό και η ισσόροπη ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης

• Καθαρισμός και ανάδειξη του χώρου της περιοχής πευκάκια Σφαγεία έως το Ναυτικό μουσείο

 

Για το υδατοδρόμιο :

• Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων , σύμφωνα με την μελέτη που είχε αναθέσει το ∆.Λ.Τ (στην προβλεπόμενη θέση), προκειμένου να προωθηθεί για λήψη άδειας λειτουργίας

 

Για τον εμπορικό Λιμένα :

• Συζήτηση με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό λιμένα και ενημέρωσή τους για το master plan

• Ενημέρωση της Νέας δημοτικής αρχής για το master plan και λήψη από κοινού ομόφωνης άποψης ότι η λύση που θα δοθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει τρείς θέσεις ελλιμενισμού για τα εμπορικά πλοία , για το οποίο εγγράφως ζητήθηκε από την εταιρεία και τρίτη πρόταση για το master plan (πέραν τις δύο που είχαν ήδη κατατεθεί)

• Καθαρισμός και επούλωση με άσφαλτο στην περιοχή από το νότιο κρηπίδωμα-αλιευτικό καταφύγιο ως της περιοχή πευκάκια σφαγεία

• Σύνταξη μελέτης επικινδυνότητας λιμενικών εγκαταστάσεων προϋπόθεση απαραίτητη για την ολοκλήρωση διαδικασίας του ISO

• Υποβολή εκ νέου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μελέτη για την προμήθεια προσκρουστήρων , συστημάτων ασφαλείας και υπόγειων κάδων

 

Για το αλιευτικό καταφύγιο:

• Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση προβολέων σε αυτό

 

Για την φύλαξη ΧΖΛ και εμπορικού λιμένα :

• Αναθεώρηση σχεδίου Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) με την οποία η 24ωρη φύλαξη μετατράπηκε σε 8ωρη, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους , χωρίς να μειώσει το επίπεδο του λιμένα

• Στην διάρκεια που διατέλεσα Πρόεδρος αναζήτησα νέα συστήματα ασφαλείας για την περαιτέρω μείωση του κόστους φύλαξης , αλλά λόγω τον δημοτικών εκλογών και των θεμάτων για τα οποία μπορούσα να λάβω απόφαση δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση αυτών

 

Για την πρόσκληση Φιλόδημος :

• Από το πρόγραμμα Φιλόδημος του υπουργείου Εσωτερικών , υπάρχει πρόσκληση που απευθύνετε σε όλα τα ∆.Λ.Τ για υποβολή προτάσεων για σύνταξη μελετών . ∆εν υποβλήθηκε πρόταση λόγω της μετεκλογικής περιόδου και των δεσμεύσεων που υπάρχουν . Ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει προθεσμία λήξης υποβολής προτάσεων (και ότι δεν πρέπει να δεσμευτεί η επόμενη ∆ημοτική Αρχή)

 

Για τον τουριστικό Λιμένα

• Επίσκεψη στο Υπουργείο τουρισμού προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία του έργου του τουριστικού Λιμένα . Σύμφωνα με το Υπουργείο η χωροθέτηση της μαρίνας δημιουργεί θέμα στην χορήγηση της άδειας λειτουργίας . Και αυτό γιατί δεν αποτελεί ενιαίο χώρο , δεν εξασφαλίζετε η ασφάλεια λόγω ρύπανσης , η είσοδος δε αυτής στον χώρο που δεν ανήκει και χρησιμοποιείτε σε έκτακτες περιπτώσεις .

Προς τούτο απέστειλε στο ∆ΛΤ έγγραφο με το οποίο ζητά γνωμοδότηση ώστε το τμήμα του τριγώνου να περιέλθει στον θαλάσσιο χώρο της μαρίνας .

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε η σαφής οριοθέτηση του Τουριστικού Λιμένα, εξασφαλίζετε η ασφάλεια από άποψη ρύπανσης και τυχόν ατυχήματος στην είσοδο.

Ωστόσο παρά τα πλεονεκτήματα και την ορθότητα της πρότασης αυτής , η τρέχουσα ∆ιοίκηση του Λ.Τ.Π δεν μπορούσε να πάρει απόφαση λόγω της απαγόρευσης των αποφάσεων που ισχύουν μετά τις εκλογές (μπορούν να ληφθούν αποφάσεις μόνο για τρέχοντα θέματα λειτουργίας και αυτά που κρίνονται κατεπείγοντα).

Επισημαίνετε επίσης ότι σε κοινή σύσκεψη με την νέα ∆ημοτική Αρχή , παρουσία εκπροσώπου του Τουριστικού Λιμένα , υπήρχε ομοφωνία στο θέμα αυτό , με την απαραίτητη προϋπόθεση να αναγράφετε ρητά στο ΦΕΚ της παραχώρησης ότι η μαρίνα είναι υποχρεωμένη να επιτρέπει την είσοδο στα σκάφη που ελλιμενίζονται εντός του τριγώνου που ανήκει στο ∆.Λ.Τ.

Η τελική πρόταση μου είναι το νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆.Λ.Τ.Π να παραπέμψει το θέμα στο νέο ∆ημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας , διότι πρόκειται για ένα θέμα σοβαρό που αφορά την πόλη της Πρέβεζας και για το συγκεκριμένο θέμα είχαν προκύψει σωρεία αντιδράσεων και ενστάσεων από φορείς της πόλης στο παρελθόν . Να καλεστούν οι φορείς σε διαβούλευση ούτως ώστε να λυθούν όλα τα θέματα που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον .

• Στο πλαίσιο της συνεννόησης με τον τουριστικό λιμένα να συζητηθεί ο τρόπος ανάκτησης του ποσοστού του 5% των μετοχών , το οποίο είχε απολεστεί πριν την σύσταση του νέου ∆ΛΤΠ.

Επίσης να διευκρινιστεί νομικά (καθώς οι μέχρι τώρα νομικές γνωματεύσεις είναι αντικρουόμενες καθώς η αρχική σύμβαση δεν είναι σαφής ) δεν διευκρινίζουν αν το 5% πρέπει αυτοδίκαια να μας δίνετε σαν ∆.Λ.Τ σε κάθε αύξηση κεφαλαίου ή πρέπει να συμμετέχουμε με χρήματα . Θέμα το οποίο είχε αναδείξει η πρώην πρόεδρος Κα Καζάκου καθώς στην νέα σύμβαση του τουριστικού Λιμένα με το υπουργείο τουρισμού το έτος 2014 αναγράφετε στην σύμβαση ότι κατέχει το ∆.Λ.Τ ποσοστό μετοχών που αντιστοιχούν στο 5% (σε εταιρικό κεφάλαιο 1.180.000 €) ενώ στην πραγματικότητα κατείχαμε το 0,13% .

 

Για τις μελέτες που υπάρχουν :

• Μελέτη Επισκευής κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου (1.500.000 €)

• Βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου (950.000 €)

• Ανάπλαση κατασκευή σιντριβανιού πλατείας Ανδρούτσου (42.000 €)

• Προμήθεια προσκρουστήρων (80.000 €)

• Τοποθέτηση υπόγειων κάδων (125.000 €)

• Προμήθεια υλικών ολοκλήρωσης ΣΑΛΕ (45.000 €)

• Μελέτη επικινδυνότητας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

 

Αγωγές σε εκκρεμότητα :

• Για μεταφορά παλιρροιογράφου (υπόθεση Κυριαζή ) ποσού 10.000 €

• Για τραυματισμό πολίτη εντός ΧΖΛ (υπόθεση Κατσάβαρου) ποσού 52.000 €

• Για την υπόθεση χρήσης ρεύματος πριν την τοποθέτηση μετρητή από τον Τουριστικό Λιμένα (προσφυγή συνολικού ποσού 82.374,93 € ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου Ιωαννίνων η οποία κατατέθηκε στις 12.07.2017 κατά τις υπ ‘ αριθμό 58/23.05.2017 σιωπηρής απόρριψης προσφυγής του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης ) . Η προηγούμενη διοίκηση με εισήγηση του προέδρου Κου Συγκούνα είχε προβεί σε νέο υπολογισμό (λαβάνοντας υπόψιν το σκεπτικό της απόρριψης από την αποκεντρωμένη) ο οποίος διακανονισμός συνολικής οφειλής 26.697,35 € τηρήθηκε και εξοφλήθηκε . Το ∆ΛΤ αναμένει την απόφαση του ∆ικαστηρίου (για την οποία δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμος ) μην χάνοντας το νόμιμο δικαίωμα της είσπραξης της επιπλέον οφειλής

• Αγωγή του ∆ήμου Πρέβεζας ύψους 47.000 € για την σύμβαση καθαριότητας (αφορά το πρώην Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο)

 

Διαταγές πληρωμών που θα πληρωθούν νομιμοτόκως :

• Αμοιβή σώματος ορκωτών λογιστών Σ.Ο.Λ 6.000 €

• Μελέτη υδατοδρομίου (∆Η.ΣΚΕ.ΑΝ) ποσού 16.665,60 €

 

Υποθέσεις που δεν μπορούν να πληρωθούν ή που δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες :

• Συνολικό ποσό 22.424,99 €

 

Εκκρεμότητες για φορολογική αναμόρφωση :

• Συνολικό ποσό 8.662,40 €

 

Υπάλληλοι είσπραξης λιμενικών τελών :

• Υπάρχουν δύο άτομα με σύμβαση από 23.04.2019 έως 23.10.2019

• Επίσης για την νέα χρονιά προτείνετε η πρόσληψη και τρίτου ατόμου για το διάστημα από 01/04 έως 30/11 συνολικού προϋπολογισμού 24.500 €

 

Χρηματικά διαθέσιμα :

• Ανέρχονται στο ύψος των 354.105,58 €

 

Υποχρεώσεις σε τρίτους

• Ανέρχονται στο ποσό των 96.673,53 €

 

Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3018/26-07-2019 (αριθμός απόφασης 74684 ) ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας με βάση τον οποίο είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεσες ενέργειες προκήρυξης θέσεων , ενός μηχανικού ΠΕ και ενός οικονομολόγου ΠΕ . Για την εύρυθμη λειτουργία του ∆.Λ.Τ είναι απαραίτητη η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του Νομικού Προσώπου.

Εύχομαι στην καινούργια ∆ιοίκηση του ταμείου καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΛΤ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

 

 

Τελευταία ενημέρωση 16 Ιανουαρίου 2020 09:31:22 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας