Σχ.Γεύματα συνέχεια: Επιστολή Δημάρχου Πρέβεζας προς Διεύθυνση Α/Θμιας – Τι απαντά η Α/Θμια για τις ευθύνες που της επέρριψε ο κ. Γεωργάκος

Οι επιστολές
Σχ.Γεύματα συνέχεια: Επιστολή Δημάρχου Πρέβεζας προς Διεύθυνση Α/Θμιας – Τι απαντά η Α/Θμια για τις ευθύνες που της επέρριψε ο κ. Γεωργάκος_5e04e65f741c5.jpeg
News Room29 Νοεμβρίου, 2019 13:170
Οι επιστολές

Μετά τα όσα λέχθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τα σχολικά γεύματα, την επομένη, 26 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος Πρέβεζας απέστειλε επιστολή προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και ζητά να υποδείξει τα σχολεία που μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Η επιστολή του Δημάρχου Πρέβεζας, Νίκου Γεωργάκου προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας:

“ΘΕΜΑ: Ένταξη σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” για  το σχ. έτος 2019-20

ΣΧΕΤ.      (1) Η με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/9-8-19 Υ.Α.(ΦΕΚ3210Β΄/22-8-2019)

Η με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/133775/Δ1/30-08-19 ΥΠΑΙΘ
Η με αριθμ.Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-18 Υ.Α.(ΦΕΚ3508Β΄/21-8-2018)

Σύμφωνα με το (1) σχετικό,  το πρόγραμμα σίτισης “Σχολικά Γεύματα” που υλοποιείται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  επεκτάθηκε σε 1227 Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-20.

Επειδή ο Δήμος Πρέβεζας πληροί τα κριτήρια που έχει θέσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α., αφού λάβετε υπόψη σας  τα (2)  και (3) σχετικά, παρακαλούμε να προβείτε   σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προετοιμασίας  και να μας γνωστοποιήσετε τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Πρέβεζας στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί  το εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να  υποβληθεί  σχετικό  αίτημα ένταξης για  το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-20 και το σχολικό έτος 2020-21.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου, είμαστε στη διάθεσή σας”.

 

Σήμερα, 29 Νοεμβρίου και μετά τα όσα έγιναν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ο Δήμαρχος Πρέβεζας επέρριψε ευθύνες στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Πρέβεζας, η υπηρεσία απαντά με επιστολή η οποία αναφέρει:

“Φορέας του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» είναι ο ΟΠΕΚΑ, ο οποίος έχει αναλάβει όλη την διαδικασία συντονισμού και εποπτείας του. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των Δήμων καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πληθυσμός άνω των 17.000 κατοίκων, ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης άνω του 5% και ποσοστού ανεργίας άνω του 7%»).

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε αρχικά κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και σε αυτό συμμετείχαν, χωρίς αίτησή τους, Δήμοι και σχολεία, που μπορούσαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε πιλοτικά και, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, προστέθηκαν σε αυτό και άλλα σχολεία των ιδίων Δήμων καθόσον υπήρχε πλεόνασμα μερίδων φαγητού.

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 476/11-11-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Έργου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα ο ΟΠΕΚΑ «… λάμβανε συστηματικά αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα τόσο Δήμων, όσο και σχολικών μονάδων που δεν συμμετείχαν στον αρχικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό…, ο Οργανισμός προέβη στην ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων με την ένταξη των σχετικών Δήμων στο νέο πρόγραμμα, εφόσον ικανοποιούνταν τα ως άνω κριτήρια…».

Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας να έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής και σε συνεργασία με την υπηρεσία μας να ορισθούν όσα σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τίθενται τα εξής:

1. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» είναι να έχουν υποβάλει αίτηση οι Δήμοι στον ΟΠΕΚΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

2. Η Δ.Π.Ε Πρέβεζας δεν έλαβε αίτημα από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για να ορίσει σχολεία, τα οποία θα εντάσσονταν στο  πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

3. Κανένα σχολείο δεν έχει υποβάλει στη Δ.Π.Ε. Πρέβεζας αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα, καθότι δεν έχει γνωστοποιηθεί σχετικό έγγραφο από τους αρμόδιους φορείς για ένταξη στο πρόγραμμα.

4. Ο κ. Δήμαρχος Πρέβεζας δεν έλαβε υπόψη του το με αριθμ. πρωτ. 476/11-11-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Έργου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι σε σύσκεψη εργασίας με τον τέως Υπουργό Παιδείας στην Περιφέρεια Ηπείρου τέθηκε από τον Διευθυντή Π.Ε Πρέβεζας ο προβληματισμός γιατί ο Νομός Πρέβεζας είναι ο μοναδικός από τους τέσσερις της Ηπείρου που δεν μπήκε στο Πρόγραμμα.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το ότι δεν έχουν ενταχθεί οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» κάτι που, εμμέσως πλην σαφώς, προκύπτει και από τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου, ο οποίος αρχικά μεταθέτει τις ευθύνες στη Δ.Π.Ε Πρέβεζας, ενώ εν συνεχεία αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, δηλώνοντας, σύμφωνα με τον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, ότι: «… Παρόλα αυτά όμως αυτό που θα κάνουμε τώρα και εννοώ αύριο είναι ένα έγγραφο προς την Πρωτοβάθμια να μας ορίσει τα σχολεία και εκ των υστέρων ζητάμε από το Υπουργείο ως Δήμος να ενταχθούν τα σχολεία που θα μας υποδείξει η Πρωτοβάθμια…».

Προς επίρρωση των παραπάνω, αναφέρουμε ενδεικτικά τις ενέργειες ενός Δήμου, όπου σύμφωνα με την ιστοσελίδα τοπικού ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης:

«… Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου…, μέσα από διαρκή συνεργασία με το σύνολο της σχολικής κοινότητας…, απέστειλε αίτημα ένταξης του Δήμου … στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, στην αρμόδια Δ/νση Οικογενειακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ…».

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Δ.Π.Ε Πρέβεζας αξιολογώντας τη θετική αντανάκλαση που έχει η εφαρμογή του θεσμού «Σχολικά Γεύματα», θα είναι δίπλα σε κάθε Δημοτική Αρχή, που πληροί τα κριτήρια και επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες”.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 16 Ιανουαρίου 2020 09:28:14 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

    [recaptcha size:compact theme:dark]


    Επικοινωνήστε μαζί μας