Πρέβεζα: «Ξεσηκωμός» και αντιδράσεις για τις διαφημιστικές πινακίδες που «βαφτίστηκαν» ενημερωτικές

Δημοτικές παρατάξεις κάνουν λόγο για λειτουργία της δημοτικής αρχής «παράτυπα και παραπλανητικά»
ΠΙΝΑΚΙΔΑ2
Φωτό από ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
News Room5 Ιουλίου, 2022 13:070
Δημοτικές παρατάξεις κάνουν λόγο για λειτουργία της δημοτικής αρχής «παράτυπα και παραπλανητικά»

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις πινακίδες που εδώ και λίγες εβδομάδες «κοσμούν» κεντρικά σημεία της πόλης μιας και σύμφωνα με δημοτικές παρατάξεις, που επισήμως εξέφρασαν την αντίθεσή τους, γίνεται λόγος για λειτουργία της δημοτικής αρχής «παράτυπα και παραπλανητικά», ζητώντας να επανεξεταστεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.

Πρόκειται για πινακίδες μεταλλικού πλαισίου οι οποίες στην μια όψη τους φέρουν διαφημίσεις και στην άλλη ενημερωτικές πληροφορίες, περιορισμένης κατά πολλούς δυνατότητας.

Εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων τονίζουν πως το δημοτικό συμβούλιο παραπλανήθηκε για την τοποθέτηση των πινακίδων αυτών, ενώ όπως τονίζεται, δεν ελήφθησαν υπ όψη «οι διατάξεις αναφορικά με άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων…» και κυρίως, δεν επιβλήθηκε τέλος για την τοποθέτηση αυτών των διαφημιστικών πινακίδων.

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη “Ανάπτυξη Τώρα” κάνει λόγο για “προχειρότητα και έλλειψη σχεδίου” της δημοτικής αρχής, ενώ θέτει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που λειτούργησε καθώς, όπως αναφέρει “υπήρξε παραπλάνηση των εκπροσώπων μας στο δημοτικό συμβούλιο και την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου και καταστρατήγηση κανονιστικών διατάξεων του Δήμου”.

Η “Ανάπτυξη Τώρα” τονίζει ακόμα πως οι πινακίδες είναι περισσότερο διαφημιστικές παρά πληροφοριακές και όπως αναφέρει “εκεί υπήρξε η πλάνη των εκπροσώπων μας στα παραπάνω όργανα.

Επίσης υπογραμμίζει πως “θα πρέπει να γίνει διαπίστωση ότι για την απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής δεν ελήφθη υπ’ όψη ο εν ισχύ Κανονισμός λειτουργίας και χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας που ψηφίστηκε το 2017” ο οποίος καθορίζει τι συμβαίνει με τους κοινόχρηστους χώρους.

Η “Ανάπτυξη Τώρα” θέτει τα παρακάτω ερωτήματα: -Ελήφθη υπ’ όψη ο κανονισμός και όσα αναφέρει για επιγραφές ή διαφημίσεις; -Εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο, υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για δημοπρασία εκμίσθωσης και αντίτιμο εκμίσθωσης; Έγινε διαγωνισμός; -Υπήρξε Επιτροπή Οριοθέτησης Κοινοχρήστων Χώρων που έλεγξε τα σημεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δήμου Πρέβεζας; -Το δημοτικό συμβούλιο με την 225/2021 απόφασή του όρισε τα τέλη για τις εμπορικές διαφημίσεις του 2022. Συμπεριλήφθηκε το ποσό αυτό στη σύμβαση που υπέγραψε με το Δήμο η εταιρεία που τοποθέτησε τις πληροφοριακές-διαφημιστικές πινακίδες; -Η Αποκεντρωμένη έχει γνωμοδοτήσει θετικά για τις παραπάνω αποφάσεις; -Υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Δήμου και εταιρείας για να μπορέσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι να δουν τι έχει συμπεριληφθεί σε αυτή; -Έχουν προσκομιστεί στο Δήμο Πρέβεζας όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις που προβλέπει η νομοθεσία από τρίτους φορείς; -Πρέπει να γνωμοδοτεί ή όχι και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για όποια αισθητική παρέμβαση γίνεται σε χώρους όπως η παραλία και το ιστορικό κέντρο;

Τέλος, μεταξύ άλλων η “Ανάπτυξη Τώρα” σημειώνει πως θα ζητήσει την κατάθεση όλων των εγγράφων γι’ αυτή την υπόθεση από τη δημοτική αρχή και τη σχετική σύμβαση, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η παράταξη “Στροφή στο Μέλλον” η οποία στην ανακοίνωσή της τονίζει πως “από 17-6-2022 έχουμε απευθύνει τα παρακάτω ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή χωρίς μέχρι σήμερα να λάβουμε απάντηση” για το λόγο αυτό και προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση για την ενημέρωση των δημοτών.

Όπως αναφέρει “Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από την παρακάτω εισήγηση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πρέβεζας, βασιζόμενη σε εισήγηση που ανέφερε χαρακτηριστικά: «…. παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον καθορισμό των κοινοχρήστων χωρών, στους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες, σε εφαρμογή του άρθρου 79 του κώδικα Δ.Κ.Κ. συμφώνα με το οποίο οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζουν τους ορούς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χάρων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.»”

Και όπως διαπιστώθηκε “ο χαρακτηρισμός ενημερωτικές δεν ήταν αντιπροσωπευτικός για τις εν λόγω πινακίδες, αλλά ήταν κυρίως Διαφημιστικός” τονίζει η “Στροφή στο Μέλλον”.

“Θεωρούμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο πλανήθηκε (παρότι μάλιστα ο εκπρόσωπος της παράταξής μας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε ζητήσει την επίδειξη δείγματος πριν την τοποθέτηση) και για τον λόγο αυτό πρέπει να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες επανεξέτασης της αδειοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση πολλών τοπικών επιχειρήσεων στην παραπάνω διαδικασία” προσθέτει ακόμα η παράταξη τονίζοντας πως “δεν ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις αναφορικά με άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων, αλλά και οι σχετικές με την υποβολή υπέρ των δήμων τέλους για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά του όρια, όπου μάλιστα ορίζεται ότι η καταβολή του τέλους διαφήμισης, προηγείται της χορήγησης της σχετικής άδειας”.

Γνωστοποιεί επίσης στην ίδια ανακοίνωση πως “το τέλος διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων. Τα έσοδα αυτά, λόγω μη υπάρξεως καμιάς δέσμευσης από το νόμο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης” και τονίζει πως “η Δημοτική Αρχή πέραν του γεγονότος πως λειτούργησε παράτυπα και παραπλανητικά ως προς την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων δεν διεκδίκησε και το ανάλογο οικονομικό τίμημα” και όπως καταλήγει “θα πρέπει από το Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξεταστεί η περίπτωση της χορήγησης της άδειας τοποθέτησης των συγκεκριμένων πινακίδων ενώ θα πρέπει να εκπονηθεί και ψηφισθεί από τα αρμόδια όργανα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ που θα αντιμετωπίσει στο σύνολό του παρόμοια θέματα”.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 5 Ιουλίου 2022 13:12:01 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας