Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας η ένταξη ακινήτων στο Υπερταμείο

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/10/2018
DHMARXEIO-PREVEZAS
News Room12 Οκτωβρίου, 2018 11:560

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συζήτηση και ενημέρωση για το θέμα της ένταξης ακινήτων του Δήμου Πρέβεζας στο Υπερταμείο, είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/10/2018 και ώρα 19.00.

Όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση – ενημέρωση για την ένταξη των ακινήτων του Δήμου στο Υπερταμείο.
 2. Γνωμοδότηση για την Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα.
 3. Εξέταση αίτησης για χορήγηση έγκρισης εργασιών για Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, σε ρυμοτομούμενο ακίνητο επί της οδού Κύπρου.
 4. Ονοματοδοσία Δημοτικής Οδού.
 5. Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική Κοινότητα Λούρου.
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ ‘στην πράξη με τίτλο “ Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας”.
 7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ.
 8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 ευρώ.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ” Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ’.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ” Σ017 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ««ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΡΙΒΛΗ Τελικής δαπάνης 21.899,45 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.
 13. Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 €.
 14. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» έπειτα από ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 15. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για ορισμένο χρόνο δημοτικού ακινήτου για κοινωφελή σκοπό.
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
 18. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους του Δήμου ,βάσει του Δημοτικού Κώδικα άρθρο 202.
 19. Έγκριση νέου συστήματος στοχοθεσίας μέσω ΟΠΔ.
 20. Έγκριση Καταβολή αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.
 21. Αποδοχή πίστωσης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ».
 22. Επιστροφή χρηματικού ποσού στην ΕΕΑΑ ΑΕ.
 23. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο δασσύλιο του Αγ. Βαρνάβα, Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόπλου-Λευκάδας.
 24. Εξέταση αίτησης για αναπροσαρμογή μισθωμάτων στις θέσεις “ΜΑΡΑΘΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ” & “ΜΑΡΑΘΙΕΣ-ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ” Τ.Κ. Καναλίου, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
 25. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΤΖΟΥΜΖΑ” στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 26. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΒΑΛΤΟΣ” στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 27. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΟΣΚΕΣ» Τοπικής Κοινότητας Κοτσανόπουλου (Άνω), Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
 28. Εξέταση αίτησης για παράταση μισθωτικής σχέσης οικοπέδου με οικοδομή στη θέση “ΣΚΑΛΑ” Τ.Κ.Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 29. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328 ».
 30. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της <ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ> ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π .
 31. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” .
 32. Έγκριση 4ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – επανεγγραφών – μεταγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018- 2019.
 33. Έγκριση επίσκεψης κινητής μονάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» από το Χαμόγελο του Παιδιού στην Πρέβεζα για δωρεάν ιατρικούς ελέγχους σε μαθητές και ευπαθείς ομάδες , έγκριση πίστωσης για τη φιλοξενία (διανυκτέρευση – διατροφή) των ιατρών και χορήγηση Αιγίδας από τον Δήμο Πρέβεζας στην διοργάνωση αυτή .
 34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 9-11 Νοεμβρίου 2018, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής δαπάνης.
 35. Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας του Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος στις 27/10/2018 και έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτής.
 36. Έγκριση πραγματοποίησης παρουσίασης του ορχηστρικού έργου “Ρέκβιεμ για έναν πολεμιστή” του συνθέτη Σωτηρίου –Νικολάου Κάσσου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτής.
 37. ΄Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ “ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο «Σ018 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δήμου Πρέβεζας» ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.
 39. Έγκριση 6ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».
 40. Έγκριση 4ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».
 41. Έγκριση 3ου (τελικού) πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας : Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δ. Πρέβεζας (2η πιστοποίηση).
 43. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου (2η πιστοποίηση).
 44. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 25.09.2018 – 09.10.2018 .
 45. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας».
 46. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (01.09.2018–05.09.2018).
 47. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (11.09.2018–30.09.2018).
 48. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19 μηνός Σεπτεμβρίου 2018.
 49. Έγκριση Πρακτικού με αντικείμενο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 50. Έγκριση τροποποίησης της αρθμ. 299/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 51. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
 52. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών, για υπηρεσία εκτός έδρας.
 53. Έγκριση διαρκούς συνεργασίας με τον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης “Ακτιος Απόλλων”΄ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πρέβεζας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 12 Οκτωβρίου 2018 11:56:45 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr, PrevezaNewsgr και Preveza.News


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group