Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Π. Ηπείρου η ίδρυση της Λαϊκής στην Πρέβεζα

Ημερήσια Διάταξη - Τα θέματα στη συνεδρίαση της Παρασκευής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ
Φωτό: © MAGICFOCUS
News Room22 Ιουνίου, 2021 17:170
Ημερήσια Διάταξη - Τα θέματα στη συνεδρίαση της Παρασκευής

Την Παρασκευή  25 Ιουνίου 2021  και ώρα  12.00 μ.  συνεδριάζει – με τηλεδιάσκεψη- η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 10ου/2021 Πρακτικού (με τηλεδιάσκεψη) της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1.       Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  1η): «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης- Βουλγαρέλι, Δ.Ε. Αθαμανίας & Αγνάντων, Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών/Δ/νση Οδικών Υποδομών.

2.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η & 2η): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 48.000 πτηνών πάχυνσης με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να  εγκατασταθεί στη θέση «ΜΑΡΛΕΣ» της Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε. Αμβρακικού, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « AVIFARM IKE».

3.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η, α/α 5) : «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπάρχουσας χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, μέχρι τελικής πάχυνσης, στη θέση «Παλιούρι», Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕ».

4.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η,α/α1): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υπάρχουσας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 36.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής,  σε θέση «Αλώνια», Τ.Κ. Άνω Λαψίστας, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Χρυσούλα Μαμακή.

5.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η,α/α 6): « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.000 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μπόλια-Μπουρδούκα», Τ.Κ. Μαζαρακίου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Σωτήριος Πανταζής.

6.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  11η) : «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας 150 KV , για τη σύνδεση του Υ.Σ. Μετσοβίτικου με τον Υ.Σ. Πηγών Αώου & παραλλαγή τμήματος  της Γ.Μ. Πηγών Αώου – ΚΥΤ Αράχθου, στην Δ.Ε. Εγνατίας , Δ. Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η ΔΕΗ Α.Ε.

7.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η) : «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 22.500 (αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 22.500 πτηνά), η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Γουρίτσα», αρ. τεμ. 376/διανομής Ροδοτοπίου 1929, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Αργύρης Ιωάννης του Ευαγγέλου.

8.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 10η):«Αιολικός σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 40MW και τα συνοδά του έργα (Οδοποιία – Διασύνδεση) στη θέση «Κρανιά», των Δ.Ε Πάργας & Μαργαριτίου των Δήμων Πάργας και Ηγουμενίτσας των Π.Ε Πρεβέζης & Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «GR ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε.».

9.      Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  7η, α/α 1) : «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45500 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μπερούκες», Τ.Κ. Κομποτίου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Κων/νος Ζαχαράκης.

10.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Κάμπος, ισχύος 479ΜW στη θέση Κάμπος, Δ.Ε Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Παναγιώτα Κούρτη.

11.    Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2, ομάδα 9η):«Υφιστάμενη μονάδα παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

12.   Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021 – 2025.

13.   Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025.

14.   Έγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς σαράντα δύο θέσεων στη Δημοτική Ενότητα Δήμου Πρέβεζας επί της οδού Κ. Τζαβελα (παραπλεύρως του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας).

15.   Συζήτηση επί του αιτήματος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» για την προστασία Υδατικού Υποσυστήματος Μιτσικελίου και της ύδρευσης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αλλά και της προστατευόμενης περιοχής της Λίμνης Παμβώτιδας».

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 22 Ιουνίου 2021 17:17:54 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας