Μειωμένα τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Πρέβεζας για το 2020

Δείτε αναλυτικά για την τοποθέτηση τραπεζοκαθσιμάτων, χρήση πεζοδρομίων κ.λπ.
ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ-ΤΡΑΠΕΖΙ
News Room2 Ιανουαρίου, 2020 13:270
Δείτε αναλυτικά για την τοποθέτηση τραπεζοκαθσιμάτων, χρήση πεζοδρομίων κ.λπ.

Μειωμένα για το 2020 θα είναι τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.

Στη συνεδρίασή του το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α) Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
1) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ.Βενιζέλου και Κ. Καρυωτάκη 35,00 €/ τ.μ.
2) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη & Εθν. Αντίστασης 30,00 €/ τ.μ.
3) σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων 25,00 €/ τ.μ.

Β) Για τη χρήση πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.
1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ.Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη 50,00 €/ τ.μ.
2) Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης 45,00 €/ τ.μ.

Γ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως προσθήκη καταστημάτων.
1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη 142,00 €/τ.μ.
2) Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης 109,00 €/τ.μ.

Δ) Για τη χρήση υπεδάφους.
1) Για εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων κλπ 81,00 €/τ.μ.
2) Για διέλευση υπογείων δικτύων, καλωδιώσεων κλπ 0,01 €/τρέχ. μέτρο.

Ε) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.
1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Εθν.Αντίστασης 75,00 €/ τ.μ.
2) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη και Εθν. Αντίστασης 70,00 €/ τ.μ.
3) Σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων 55,00 €/ τ.μ

ΣΤ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε κάθε άλλη περίπτωση, 31,00 €/τ.μ.

Ζ) Για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν κινητέςκαντίνες.130,00 €/ τ.μ.

Η) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν με αυθαίρετες κατασκευές, ράμπες, ικριώματα (σκαλωσιές), ζαρντινιέρες κ.λ.π. 240,00 €/τ.μ. Η πρώτη εβδομάδα χρήσης θα είναι δωρεάν και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν την απαιτούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (με σκοπό την επισκευή και συντήρηση κτιρίων).

Θ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών (με την προϋπόθεση να στρώνονται νάιλον), ικριώματα (σκαλωσιές), κ.λ.π.:

-Α ́ Ζώνη (κεντρικοί δρόμοι κυκλοφορίας) 28,00 €/τ.μ. μηνιαίως
-Β ́ Ζώνη (λοιπές περιοχές) 22,00 €/ τ.μ. μηνιαίως.
-Γ ́ Για τα σεισμόπληκτα και διατηρητέα κτίρια , από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, δωρεάν, μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ,επιβολή τέλους 4,00€/μ2 μηνιαίως.

Η πρώτη εβδομάδα χρήσης θα είναι δωρεάν και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν την απαιτούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (με σκοπό την επισκευή και συντήρηση κτιρίων). Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

 

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ
1) Για την χρήση πλατειών 1,47 €/μ2
2) Για την χρήση πεζοδρομίων, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,47 €/μ2
3) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων γενικά , ως προθήκη καταστήματος 2,35 €/μ2
4) Για την χρήση πεζοδρομίων ή οδών από αυτούς που ανοικοδομούν και για όλες τις ζώνες του οικισμού. 0,88 €/μ2
5) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών 10,00 €/μ2
6) Για κάθε δημοτική έκταση στην θέση <ΣΚΑΛΑ> Λούρου, όταν ζητηθεί η χρήση της ,τότε θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Για την χρήση πλατείας 3,23 €/μ2

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ
1) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών10,00 €/στρεμ.
2) Για την χρήση δημοτικής έκτασης για την κατασκευή <καλυβιών> πάγιο τέλος5,87 € εκτός οικισμού.
3) Για χρήση δημοτικής έκτασης για την κατασκευή ορνιθώνων εκτός οικισμού 1,47 €.
4) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων μέχρι 5 τ.μ. , 5,00 €
5) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων άνω των 5 τ.μ.10,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ
1) Για την χρήση πλατειών 0,15 €/μ2
2) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών 10,00 €/στρεμ.

 

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Για την παραλιακή ζώνη της ΔΕ Ζαλόγγου
-Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων,6,00 €/μ2 ετησίως.

Για τις λοιπές περιοχές όλων των τοπικών κοινοτήτων
-Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, 1,47 €/μ2 ετησίως.

Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενοπρος τον Δήμο.

 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ
Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 4,00 €/τ.μ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,00 €/τ.μ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,00 €/τ.μ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ
Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,00 €/τ.μ

Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

 

5. ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση 480/2015 ισχύουν κάτωθι:

Τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (αρθ.76 Ν.4257/14), για τους δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, η οποία (άδεια) είχε εκδοθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012, για το Δήμο Πρέβεζας το οικονομικό έτος 2020 να μείνει ίδιο, όπως είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος ήτοι:

-Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλεως της Πρέβεζας, ποσό 150,00 ευρώ/έτος
-Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, για τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Πρέβεζας, ποσό 110,00 ευρώ/έτος.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 2 Ιανουαρίου 2020 13:27:14 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας