Με 24 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

dimotiko-genari-2024
News Room12 Απριλίου, 2024 15:100

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 17-04-2024.

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, την 17-04-2024 ημέρα Τετάρτη
και ώρα έναρξης 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και
ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018) και τα όσα
αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλησης και λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του
Ν.3852/10).

2. Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΑΝΙΑ επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 11.

3. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στη θέση
“ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” και “ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ” Κοινότητας Ωρωπού,
Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

4. Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 20,80
στρεμμάτων στη θέση ΚΑΡΒΟΥΝΕΣ-αριθ. τεμ 1162.

5. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων Δημοτικών Εκτάσεων Κοινότητας
Ν. Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

6. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ»
τεμ.114 Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου,
Δήμου Πρέβεζας.

7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για αποζημίωση
ιδιοκτησίας.

8. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλους:
• «Σ024 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού
δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ),
• «Σ024 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού
δικτύου ΔΕ Λούρου» προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ),
• «Σ024 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού
δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ)».

9. Έγκριση εισόδου εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση
«Παλιομάννα» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Κ. Καμαρίνας του
Δήμου Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Παρασκευά του Γεωργίου
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με την αρ. 139/2024 (ΑΔΑ:9Ο67ΩΞΧΩ6Σ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ
95/Α/22-6-84) “ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΖΩΝΗ
ΠΛΑΤΟΥΣ 500 Μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ Η ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΛΙΜΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.1337/83” ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

11. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου :« ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

12. 2
η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. έτους 2024.

13. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», οικ.
Έτους 2024.

14. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πρέβεζας, Έτους 2024.

15. Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους», περιόδου 2024-2025 και προγραμματισμός προσλήψεων
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα : «Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους» 2024-2025.

16. Εξέταση Δωρεάν παραχώρησης ή διάθεσης της χρήσης του ΙΣΟΓΕΙΟΥ
της ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΑΛΗΣ πρώην “ΟΙΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ “ στους ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

17. Έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου , « Φιλαθλητικός
Γυμναστικός Σύλλογος Πρέβεζας» του Δήμου Πρέβεζας για τις
μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν.
4959/2022 άρθρο 70 για κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του αθλητικού
σωματείου για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 που συμμετέχουν σε
εθνικά πρωταθλήματα που θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό της
χώρας , καθώς και το αριθ. 14573/9-4-2009 έγγραφο της Γ.Γ,Α – Γενική
Διεύθυνση Αθλητισμού – Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού με
Θέμα « Μεταβάσεις- Μετακλήσεις Αθλητικών Αποστολών.

18. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.

19. Έγκριση απόσυρσης από την κυκλοφορία ενός (1) μηχανήματος
έργου του Δήμου.

20. Εγγραφές – διαγραφές νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς –
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος
2023-2024 .

21. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο Δίκτυο Δήμων για την
πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με
διακριτικό τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»
(Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).

22. Συνεργασία Δήμου Πρέβεζας με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού –
Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην
πιλοτική εφαρμογή παρέμβασης «Φιλικές Κοινότητες για την
προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού (ΦΚΜΘ) – ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

23. Έγκριση συγκρότησης και λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου
Πρόληψης Παραβατικότητας.

24. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου τριμελούς
επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσης των
Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2024.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΗΔΩΝΗ

 

 

Τελευταία ενημέρωση 12 Απριλίου 2024 15:10:36 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας