Καχριμάνης: Εξοφλημένες οφειλές επιδικάστηκαν υπέρ της «Αειφορικής Ηπείρου»

Η Περιφέρεια, θεωρεί ότι διαπράχτηκε «απάτη επί δικαστηρίω»
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
News Room17 Μαΐου, 2022 15:550

Η Περιφέρεια, θεωρεί ότι διαπράχτηκε «απάτη επί δικαστηρίω»

Εξηγήσεις για τις απαιτήσεις της «Αειφορικής Ηπείρου» η οποία διαχειρίζεται τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου,  έδωσε σήμερα σε συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε με έμφαση ότι η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να κάνει κατά τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά της για τα συμφέροντα του τόπου, των δημοτών και των δήμων, σε εφαρμογή της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί το 2017.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε αναλυτικά στοιχεία για το ποσό που επιδικάστηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο.

Συνοπτικά:

Η εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του παρέπεμψε σε διαιτησία τα ακόλουθα ζητήματα:

1) Τις ρήτρες (690.000€) που επέβαλε η Περιφέρειας λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης του εργοστασίου προς λειτουργία. Το εργοστάσιο έπρεπε να λειτουργήσει στις 21 Ιανουαρίου 2019 και λειτούργησε στις 26 Μαρτίου 2019.

Αρμόδιος όμως για να εγκρίνει την έναρξη της λειτουργίας ήταν ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής όπως είχε συμφωνηθεί με τη Σύμβαση.  Όταν ο Ανεξάρτητος αρνήθηκε, η εταιρεία δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά ξεκίνησε νέες δοκιμές. Η Περιφέρεια όφειλε να επιβάλλει τις ρήτρες. Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση για την ανάδειξη του τελικού αναδόχου, «μέτρησε» και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εργοστασίου, που κατά την εταιρία ήταν η 21η Ιανουαρίου 2019. Κατά πλειοψηφία το διαιτητικό δικαστήριο έκρινε πως δεν έπρεπε να επιβληθούν.

2) Αξιώσεις για πρόσθετες δαπάνες (990.000€ περίπου) που κατά τους ισχυρισμούς της δαπάνησε στο διάστημα που κράτησε το δεύτερο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας (21.02.2019 έως 26.03.2019). Αυτές απορρίφθηκαν στο σύνολο πλην ενός ποσού περί τις 38.000€ γιατί η εταιρεία δεν απέδειξε τί αφορούσαν. Είχε υποβάλλει έξοδα και  δαπάνες από όλη την Ελλάδα.

3) Αξιώσεις για απώλεια εσόδων (700.000€ περίπου) για το διάστημα (21 Ιανουαρίου 2019-26 Μαρτίου 2019) που κράτησαν οι επιπλέον δοκιμές. Όμως ακόμα και αν απώλεσε αυτά τα έσοδα, οφειλόταν στο γεγονός ότι ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής αρνήθηκε να εκδώσει το πιστοποιητικό λειτουργίας στην ώρα του και για αυτό δεν είχε ευθύνη η Περιφέρεια. Επιδικάσθηκαν κατά πλειοψηφία.

4) Αξιώσεις για νέες δοκιμές (325.000€ περίπου) που απορρίφθηκαν στο σύνολο.

5) Αξιώσεις ως δήθεν διαφορές πληρωμών για το 2019 και το 2020 συνολικού ύψους 1.156.000€ περίπου. Αξιοσημείωτοι είναι πως όταν τα διεκδικούσε η εταιρεία τον Ιούλιο του 2019 είχε αρχίσει να τα εισπράττει. Όταν επιλήφθηκε το διαιτητικό δικαστήριο (Ιούνιος του 2021) τα είχε εισπράξει στο σύνολο, πλην όμως το διαιτητικό δικαστήριο το επιδίκασε κατά πλειοψηφία.

6) Αξιώσεις (προκαταβολικές) για απώλεια εσόδων από δευτερογενή (ανακυκλώσιμα υλικά) για το 2019 και το 2020 συνολικού ύψους 707.000€ περίπου. Η εκκαθάριση γι’ αυτά σύμφωνα με τη σύμβαση γίνεται στο τέλος του 2022 σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που ορίζεται σε αυτή.  Στη σύμβαση προβλέπεται ότι το 50% λαμβάνει η εταιρία και το 50% η Περιφέρεια, η οποία εγκρίνει τις τιμές πώλησης.   Μέχρι σήμερα δεν έχουν στείλει στην Περιφέρεια απολύτως τίποτε κατά παράβαση της σύμβασης.  Παρά ταύτα επιδικάσθηκαν προκαταβολικά και μάλιστα όχι σε πραγματική αλλά σε υποθετική βάση κατά πλειοψηφία από το διαιτητικό δικαστήριο.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης «Από την ανάλυση που σας έκανα φαίνεται καθαρά ότι κανένας περιφερειάρχης δεν μπορούσε να πληρώσει τέτοια χρήματα, που για μένα  ήταν «αέρας κοπανιστός», καθώς είχαμε πληρώσει τα πάντα».

Συνεχίζοντας απέδωσε το αίτημα της εταιρείας για αποζημίωση, στη διαπίστωση ότι «μετά μια περίοδο που πέρασε, η  εταιρεία είχε φτάσει να έχει κεφάλαιο κάτω από το ½ που έπρεπε να έχει στην ετήσια έκθεση. Έπρεπε δηλαδή να μπει υπό διαχείριση και να κλείσει. Στην προσπάθειά τους αυτή  δείξανε από τις 23/07/2019 – δηλαδή προτού καν να λειτουργήσει το εργοστάσιο – ότι τους χρωστάμε 5 εκ. ευρώ, τα οποία  θα έχουν στο ενεργητικό τους, αλλά δεν τους τα έχουμε δώσει εμείς, άρα δεν πρέπει να κλείσει η εταιρεία.  Επίσης, έχουν πάρει 22 εκ. ευρώ δάνεια, έχουν ενεχυριάσει τα πάντα στην τράπεζα. Και εδώ λες πως τα  ενεχυρίασαν   στην τράπεζα, όταν τα μηχανήματα όλα  όταν  κλείσουμε τις μεταξύ μας συμβάσεις θα τα παραδώσουν στην Περιφέρεια; Πέφτει η εταιρεία έξω αύριο και κατάσχονται, ενώ έχουν υποχρέωση να τα παραδώσουν,  δίνοντας ένα μόνο ευρώ η Περιφέρεια Ηπείρου».

Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι στην αίτηση που έκανε η Εταιρεία  στο Εφετείο υποστηρίζουν ότι η Περιφέρεια παίρνει τα χρήματα από τους Δήμους και δεν τα αποδίδει στην εταιρία, ενώ έχουμε εξοφλήσει μέχρι τέλος του έτους,  και οι δήμοι με κατάσταση που δόθηκε από την Οικ. Υπηρεσία στο τέλος του 2021 χρωστούσαν στην Περιφέρεια 3.316.157 ευρώ και σήμερα  το χρέος τους ανέρχεται σε  4.737.431,93 ευρώ,

Ο Περιφερειάρχης συνεχίζοντας, ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα γίνουν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία ζήτησε η Περιφέρεια, μέχρι να γίνει η τακτική δικάσιμος ακύρωσης της κατά πλειοψηφίας απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, με την οποία η Περιφέρεια, θεωρεί ότι διαπράχτηκε «απάτη επί δικαστηρίω».

Αναφερόμενος στη συζήτηση της αίτησης χορήγησης αναστολής που απορρίφθηκε ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι ένα επιχείρημα που τέθηκε ήταν το γεγονός ότι στην περίπτωση που τα 3.3 εκ. ευρώ καταβληθούν, αυτά θα καταλήξουν στις πιστώτριες τράπεζες της «Αειφορικής» και δύσκολα θα μπορέσουν να επιστραφούν.

Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, ενώ πρόκειται να αποσταλεί καταγγελία και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί ακούγεται ότι κάτι ανάλογο επιχειρείται να γίνει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας

 

 

Τελευταία ενημέρωση 17 Μαΐου 2022 15:55:25 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr, PrevezaNewsgr και Preveza.News


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group