Τα θέματα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή Π. Ηπείρου

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη

News RoomNews RoomNews Room21 Δεκεμβρίου 20200
Συνεδριάζει αύριο Τρίτη

Την Τρίτη 22-12-2020 και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ.

2.      Έγκριση του 2ου/17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

3.      Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Πωγωνίου», προϋπολογισμού 99.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4.      Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων επαρχιακών και αγροτικών οδών προς αποφυγή πλημμυρών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5.      Έγκριση του από 13-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες – Κήποι», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνδεση Εγνατίας Οδού με Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας (Α/Κ ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.)», προϋπολογισμού 2.650.000,00 € με ΦΠΑ.

7.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

8.         Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2021 για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς (άρθρο 117 ν.4412/16) και τους διαγωνισμούς με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  (άρθρο 32 του ν. 4412/16).

9.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός επί της 2ης επαρχιακής οδού στην περιοχή εγκατάστασης προσφύγων στην Κατσικά», αναδόχου Στ. Θεοδωρόπουλου/ΕΔΕ, μέχρι την 26-01-2021.

10.   Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης και προστασία πρανών του ποταμού Σαραντάπορου», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.

11.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΑΚΗ, μέχρι την 30-05-2021.

12.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ασημοχωρίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 30-06-2021.

13.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. “Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.”», μέχρι την 29-10-2022.

14.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 23-04-2021.

15.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα μελέτη αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρτας», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Χαράλαμπος Αφραταίος – Νικόλαος Γούναρης».

16.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου», αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».

17.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών Δ.Δ. Σερβιανών», προϋπολογισμού 55.000,00 € με ΦΠΑ.

18.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Βασιλικό – Καρτέρι μετά από κατολίσθηση», προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ.

19.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την οδό από Γέφυρα Μπακόλα – Θεσπρωτικό (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

20.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύνδεση με τη ΔΕΔΔΗΕ παροχών στα πλαίσια του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού στην οδό σύνδεσης Καναλλακίου με την ΕΟ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας».

21.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμοί δρόμων Ανθοχωρίου – Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)».

22.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων και μεταλλικών χιονοδεικτών για την τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων».

23.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση επισποράς εκτάσεων για αποφυγή κατολισθήσεων σε χωμάτινα εδάφη».

24.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας (προμήθεια υλικών)».

25.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια – Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2021.

26.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά», αναδόχου εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.

27.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από Κουτσελιό προς Ελληνικό», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.

28.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ερεισμάτων και άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου (παροχή υπηρεσιών)».

29.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης ρεμάτων και τάφρων στα όρια του Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».

30.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους δίπλα στο ποτάμι στις Τ.Κ. Μουσιωτίτσας και Βουλιάστας (παροχή υπηρεσιών)».

31.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020.

32.      Έγκριση παράτασης συμβάσεων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου MeDinno, και IR2MA που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

33.      Έγκριση ανάθεσης σε υπεργολάβο, δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

34.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για επισκευή του δικτύου άρδευσης Χρυσοβίτσας».

35.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων – Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

36.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και καθαρισμός των ρεμάτων Σκουληκαρίτης και Διχομοιρίου (παροχή υπηρεσιών)».

37.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση κοπής ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

38.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Κυψέλης Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

39.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός χειμάρρου στη θέση Κώστα Ντέλλου προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».

40.      Έγκριση παράτασης φυσικού αντικειμένου σύμβασης που έχει συναφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/FEAD 2014-2020 με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ –  ΚΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000138.

41.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

42.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και προστασία οδικού δικτύου στο Άγιο Νικόλαο Παραμυθιάς (προμήθεια υλικών)».

43.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγιά – Πέρδικα – Αρίλλα – Σύβοτα (παροχή υπηρεσιών)».

44.      Έγκριση του από 27-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000,00 € με ΦΠΑ.

45.      Έγκριση του από 14-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων, καθαρισμός κοίτης ρεμάτων-τάφρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 208.455,67 € με ΦΠΑ.

46.      Έγκριση του από 17-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ.

47.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.

48.      Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/184/16-12-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς και καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά που προέκυψαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας».

49.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών  δημοσίευσης προκηρύξεων της Π.Ε. Πρέβεζας.

50.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και σηματοδότηση μονοπατιού από Βοβούσα (Ανατολικό Ζαγόρι) έως Σαραντάπορο (Δήμος Κόνιτσας) περίπου 60 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».

51.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά μήκος του Μετσοβίτικου ποταμού στα όρια Τ.Κ. Βοτονοσίου, Χρυσοβίτσας, Μικρού και Μεγάλου Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)».

52.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων επί της οδού Μικρό Περιστέρι – Ανθοχώρι (παροχή υπηρεσιών)».

53.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020.

 

 


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αναζητήστε με βάση λέξεις-κλειδιά:

Βαθμολογήστε το άρθρο:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group