Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ο.Ε. Π. Ηπείρου

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΤΙΡΙΟ
News RoomNews Room5 Οκτωβρίου, 2020 16:050

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη  06-10-2020, και ώρα 09:30,  μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.         Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.        Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Ρετσιανά – Καστανιά και διακλάδωση προς Ελάτη», προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ.

3.        Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιωάννινα – Αεροδρόμιο – Άγιο Ιωάννη στον αριστερό κλάδο της Ε.Ο. 20», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

4.        Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

5.        Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ.

6.        Έγκριση του 2ου/25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Γέφυρας Καλογήρου – Πρέβεζας (θέση Λιμποχωβίτη Ζέφυρος)», προϋπολογισμού 545.000,00 € με ΦΠΑ.

7.        Έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ.

8.        Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωση οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων – Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ.

9.        Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

10.         Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-03-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Κουκουλιών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

11.           Έγκριση του από 01-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της εθνικής οδού», προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

12.          Έγκριση του από 28-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεσούντας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

13.          Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού 1.130.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

14.         Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης εισόδου στο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας»,  προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

15.          Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (θέση Ελεούσα – Εργατικές)», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 31-12-2020.

16.         Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Φούρκα – Σαμαρίνα – όρια νομού», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. ΙΚΕ», μέχρι την 31-12-2020.

17.          Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αγίου Χαραλάμπους Κάτω Αθαμανίου – Άνω Καλεντίνης», αναδόχου Δημητρίου Φούκα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-12-2020.

18.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σύνδεσης δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας».

19.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης για την μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Πλαταριάς – Συβότων με τη δημιουργία δύο (2) κυκλικών κόμβων, δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και οδοφωτισμού αυτής, στην περιοχή της Πλαταριάς».

20.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Βουργαρελίου».

21.          Έγκριση του από 23-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ.

22.         Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα – Δελβινακόπουλο – Σπήλαιο», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

23.         Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-07-2021.

24.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 05-04-2021.

25.         Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», μέχρι την 04-03-2021.

26.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της 19ης επαρχιακής οδού προς Σεριζιανά».

27.         Έγκριση του 3ου/28-09-2020 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 1 (Κωδ. 101604): «Προμήθεια διπλοκάμπινων ημιφορτηγών και επιβατηγών οχημάτων για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 1.124.000,00 με Φ.Π.Α. της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).

28.        Έγκριση του Πρακτικού 1/24-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», προϋπολογισμού € 41.200,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020 του έργου της ΣΑΕΠ 3182 με ΚΑ 2018ΕΠ31820001.

29.        Έγκριση παράτασης της διάρκειας συμβάσεων των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου MeDInno, ERMIS και IR2MA που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

30.        Έγκριση δαπάνης επιστροφής κοινοτικής συμμετοχής του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2012ΕΠ31820005 και τίτλο «Κάλυψη εθνικής συμμετοχής του έργου Adriatic 2007-2013 ¨Ipatech¨ Κέντρο Καινοτομίας Ηπείρου».

31.          Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες στερεωτικές εργασίες σε νερόμυλο περιοχής Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

32.         Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου Άμεσες σωστικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση της στέγης του κτιρίου της Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», προϋπολογισμού 110.800,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

33.         Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της από 23-09-2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης» της Πράξης «Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄».

34.        Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 131291/8529/25-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

35.         Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, στους προσωρινούς μειοδότες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:85116.

36.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

37.         Έγκριση ανακλήσεων αναλήψεων υποχρέωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2020.

38.        Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 132540/5841/28-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».

39.        Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 133425/5886/28-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση άμεσων και  επειγουσών εργασιών  καθαρισμού ρεμάτων, χαντακιών, τάφρων κλπ με την απομάκρυνση φερτών υλικών, επιχωματώσεων, απορριμμάτων κλπ. για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων σε περιοχές της ΠΕ Ιωαννίνων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.».

40.        Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής GREEK-NORDIC TRADE WEEK 2020.

41.         Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια προβολής Fruit Attraction LIVEConnect 2020.

42.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου (εκτός διαβούλευσης, υποκατηγορίας Α1, ομάδα 4η): «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Πολυγύρου, της Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης, Ν. Ιωαννίνων»,  με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου.

43.        Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 135509/933/01-10-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

44.        Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την με αριθμ. καταθ.: 1007/2017 αίτηση ακύρωσης Γεωργίου Μπισέλα του Βασιλείου.

45.         Έγκριση διόρθωσης των αριθμ. 15/546/15-04-2020 και 17/1020/08-07-2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν σε επικαιροποίηση  ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με Ε.Μ.Δ., χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων (ως προς τις αναφερόμενες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης).

46.        Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

47.         Έγκριση διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.

48.        Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων (παράταση άρθρο 33 Ν. 4173/2020 ΦΕΚ A’ 147/29.07.2020).

49.        Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, ως αποτέλεσμα νέων εγγραφών και μεταβολών οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71182 και των τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παράτασης συμβάσεων της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951, της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 60320 και του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952.

50.        Έγκριση του από 25-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – προστασία πρανών – στηθαία ασφαλείας της ε.ο. 18 στο τμήμα Κρυονέρι – Βαθύκαμπος», προϋπολογισμού  € 100.000,00 με ΦΠΑ.

51.          Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 5781/Φ.300.09ΜΙΜΟ/24-09-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

52.         Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2020.

53.         Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

54.        Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.

55.         Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος  2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Β) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, Γ) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, Δ)  της αριθ. οικ.4998/22-11-2018  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, και E) της αριθ. 4673/2019/27-01-2020 πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση  (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:81185).

56.        Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία ασφαλείας – Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α.

57.         Έγκριση του Πρακτικού No3/28-09-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

58.        Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

59.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

60.        Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

61.         Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.

62.        Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας», μετά από αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων (σχετική η αριθμ. 20/1293/07-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 5 Οκτωβρίου 2020 16:05:34 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr και PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group