Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής Π. Ηπείρου

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 17/07
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΤΗΡΙΟ
News RoomNews Room16 Ιουλίου, 2020 13:340

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 17/07

Αύριο Παρασκευή 17-07-2020  και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.      Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2020 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.

3.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-01-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631,00 € με Φ.Π.Α.

4.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-05-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.

5.      Έγκριση του από 08-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση επέμβαση με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην επαρχιακή οδό (θέση Πέρα Καλεντίνη) προς αποφυγή ατυχημάτων και προστασία οικιών», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6.      Έγκριση του από 14-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

7.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 351.800,00 με ΦΠΑ.

8.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς παραγωγικές μονάδες βοσκοτόπων Συρράκου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

9.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία του τουριστικού μονοπατιού προς το μνημείο της Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ.

10.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση ανακατασκευή ομβροδεξαμενής στην περιοχή “Όμορφη Ράχη” Ανηλίου», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.

11.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για το οδικό τμήμα Μηλιωτάδες – Κήποι», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

12.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 χωρίς ΦΠΑ.

13.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με την 5η επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Η. Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 27-10-2020.

14.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδών στην περιοχή Πράμαντα -Μελισσουργοί», αναδόχου Κωνσταντίνου Γκεσούλη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 15-09-2020.

15.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ζωρίκας Γρεβενιτίου», αναδόχου εταιρείας «ΒΛΑΧΑΣ Π. – Σ. ΑΤΕ», μέχρι την 31-08-2020.

16.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου», αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΝΑΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 29-01-2021.

17.      Αποδοχή δήλωσης πρόθεσης δωρεάς της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αρίστης Δ. Ζαγορίου – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», από την εταιρεία «ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές».

18.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (προμήθεια υλικών)».

19.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την γέφυρα μπέλεϋ στο Ματσούκι Ιωαννίνων».

20.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδού προς γέφυρα Μύλου Τ.Κ Κήπων και σύνδεσή της με την επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)».

21.      Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση ”Κεφαλόβρυσο” έως τον οικισμό της Τ.Κ. Μανολιάσας», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.

22.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο – Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020.

23.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στην επαρχιακή οδό Ανθοχώρι-Περιστέρι», αναδόχου «Κωνσταντίνος Κούγκουλης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-09-2020.

24.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής Σιτσαίνων».

25.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πίνακα Μ.Τ 24 KV αρδευτικού αντλιοστασίου αποστράγγισης (θέση Στεφάνη) του Τ.Ο.Ε.Β. Λάμαρης Πρέβεζας».

26.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των ηλεκτροκινητήρων του Τ.Ο.Ε.Β. Μπόιδα Μαυρής».

27.      Έγκριση τροποποίησης των προϋπολογισμών στην κατηγορία Δαπανών «Εξωτερικοί Συνεργάτες», «Ταξίδια και Διαμονή» και «Κόστος Προσωπικού» για το έργο “AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Cooperation Programme Interreg V-A  Greece – Italy 2014-2020”.

28.      Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικτυακή καμπάνια «e-EXPO – support Greek tourism».

29.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δαπάνη μεταφοράς ύποπτων κρουσμάτων Covid – 19 σε ξενοδοχεία καραντίνας Ιωαννίνων ή Πρέβεζας».

30.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση ψύλλων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2020.

31.      Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.27840/ΦΝ393 (ΦΕΚ Β 2018/25-05-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών.

32.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020 και έγκριση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης.

33.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση της υπό κατάρρευση γέφυρας στο Δίστρατο Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)».

34.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τεχνικών έργων στο επαρχιακό δίκτυο του πρώην Δήμου Δερβιζιάνων».

35.      Έγκριση του από 03-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – προστασία του κόμβου προς Αμπέλια της ε.ο. Άρτα – Χανόπουλο – Καμπή», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.

36.      Έγκριση του από 10-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-07-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση παρακαμπτηρίων οδών σύνδεσης με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 88.000,00 με ΦΠΑ.

37.      Έγκριση του από 14-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

38.      Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

39.      Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα στις 14-07-2020 για να συμμετέχει σε συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών και  Μεταφορών και έγκριση των σχετικών δαπανών.

40.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του Αρχικού Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού ΠΕ Άρτας έτους 2019 (Συμμετοχή Δημοσίων Επενδύσεων) του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού» (Υποέργο: Αγροτικός εξηλεκτρισμός ΠΕ Άρτας ετών 2015-2021).

41.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

42.      Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/09-07-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών παραλαβής, αποθήκευσης (ξηράς αποθήκευσης & συντήρηση υπό ψύξη 1-4οC), συντήρησης, φορτοεκφόρτωσης και διανομής τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΤΕΒΑ 2015-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000127 της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 7.830,00 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

43.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδοφωτισμού στην εθνική οδό Άρτας-Καρδίτσας στο ύψος της Καλεντίνης προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)».

44.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Μακρύκαμπο Άρτας (προμήθεια υλικών)».

45.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης πρόσβασης κτηνοτρόφων στα όρια του πρώην Δήμου Φιλοθέης».

46.      Έγκριση του από 10-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημόσιου φυσικού ιχθυοτροφείου Λούτσα – Παπαδιά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

47.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2020.

48.      Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό προς Αρίλλα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

49.      Έγκριση του από 30-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-06-2020  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός κοίτης και ενίσχυση αναχωμάτων ποταμού Αχέροντα των παραποτάμων και των ρεμάτων του», προϋπολογισμού € 270.000,00 με ΦΠΑ.

50.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του 5ου παιδικού σταθμού Πρέβεζας και ασφαλτοστρώσεις – τεχνικά στους οικισμούς Παντοκράτορα, Δροσιά και Ανάληψη Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 19-09-2020.

51.      Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

52.      Έγκριση επανάληψης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ήτοι για τη στέγαση των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ, καθώς και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και του ΚΕΣΥ νομού Πρέβεζας.

53.      Έγκριση διενέργειας  διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2020-2021, προϋπολογισμού 890.253,30 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

54.      Έγκριση ανάθεσης της εντολής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, για τις με αριθ. κατάθεσης  460/2019  και 461/2019  αγωγές  των εταιρειών «ΡΕΜΠΗΣ ΠΑΝ.-ΜΠΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.» αντίστοιχα.

55.      Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες  αποκατάστασης  και συμπλήρωσης σωλήνων μεταφοράς νερού για την εξυπηρέτηση γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του  Φαναρίου (παροχή υπηρεσιών)».

 

 

Τελευταία ενημέρωση 16 Ιουλίου 2020 13:34:52 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr και PrevezaNewsgr

Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group