Κατά 15% αυξήθηκαν οι επισκέψεις στην Ήπειρο την περίοδο 2016-2018 – Μόνο 2% αύξηση στις εισπράξεις

Περισσότερες επισκέψεις αλλά ξόδευαν λιγότερα
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
News Room14 Φεβρουαρίου, 2020 19:330

Περισσότερες επισκέψεις αλλά ξόδευαν λιγότερα

Κατά 23% αυξήθηκαν οι επισκέψεις αλλά και οι τουριστικές εισπράξεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018, ενώ η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη κυμάνθηκε στα 449 ευρώ, όπως τονίζεται σε μελέτη-έκθεση που δημοσιοποίησε τo Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Πρόκειται για την την πρώτη έκδοση των ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του τουρισμού των 13 περιφερειών της χώρας, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι αυτές οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες και τους δήμους καθώς και την κεντρική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.).

Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018).

Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ.

Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 Περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

 

Για την Ήπειρο οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 15%, από 717 χιλιάδες σε 823 χιλιάδες., οι εισπράξεις αυξήθηκαν 2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ.

 

Στις άλλες Περιφέρειες:

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 22% και διαμορφώθηκαν από 6,4 εκατομμύρια σε 7,8 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη κινήθηκε με αύξηση 10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 27% και διαμορφώθηκαν από από 5,2 εκατομμύρια, σε 6,6 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη κινήθηκε με αύξηση 11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ.

Στην περιφέρεια Αττικής οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 25%, και διαμορφώθηκαν από 4,5 εκατομμύρια σε 5,7 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη κινήθηκε με αύξηση 5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ.

Στην περιφέρεια Κρήτης οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 15%, από 4,5 εκατομμύρια σε 5,2 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ.

Στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 29%, από 2,5 εκατομμύρια σε 3,2 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ.

Στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 42%, από 1,4 εκατομμύρια σε 1,9 εκατομμύρια, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ.

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 5%, από 843 χιλιάδες. σε 886 χιλιάδες., οι εισπράξεις αυξήθηκαν 28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ.

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 36%, από 513 χιλιάδες σε 699 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ.

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 34%, από 409 χιλιάδες σε 549 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ.

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 19%, από 328 χιλιάδες σε 389 χιλιάδες, οι εισπράξεις αυξήθηκαν 26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη αυξήθηκε 6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ.

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι επισκέψεις σημείωσαν αύξηση 6%, από 330 χιλιάδες σε 349 χιλιάδες, οι εισπράξεις μειώθηκαν 11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ.

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας οι επισκέψεις σημείωσαν μείωση 6%, από 714 χιλιάδες σε 675 χιλιάδες, οι εισπράξεις μειώθηκαν 10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε 5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ.

 

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα.

 

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Τελευταία ενημέρωση 14 Φεβρουαρίου 2020 19:42:17 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr, PrevezaNewsgr και Preveza.News


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group